TU/e werkt het beste samen met het bedrijfsleven | Technisch Weekblad
Tips

TU/e werkt het beste samen met het bedrijfsleven

Thomas van de Sandt | woensdag 27 mei 2015
Arbeidsmarkt & Onderwijs

In de academische wereld is het inmiddels een begrip: de Leiden Ranking van onderzoeksbureau CWTS, die de wetenschappelijke impact en de samenwerkingskracht van 750 grote universiteiten wereldwijd rangschikt. Op 20 mei publiceerde het bureau online de CWTS Leiden Ranking 2015 – samengesteld op basis van wetenschappelijke publicaties in de periode 2010-2013.

Het mooie van deze site is hoe overzichtelijk de resultaten zijn gepresenteerd. Belangstellenden kunnen zelf kiezen welke indicatoren ze kiezen voor de impact van de universiteit: het totaal aantal publicaties of het aantal publicaties dat valt onder de meest geciteerde papers per vakgebied (top 1 %, top 10 % of top 50 %). Daarnaast staat het vrij om te differentiëren naar vakgebied, regio en land en kan de gebruiker kiezen voor een ranglijst die al dan niet afhankelijk is van de totale publicatie-output.

Over dé aanvoerder van de lijst kan dus niet worden gesproken, er zijn immers veel verschillende lijsten mogelijk. Duidelijk is wel dat qua wetenschappelijke impact de Amerikaanse universiteiten zo’n beetje alle lijsten domineren, terwijl het beeld qua samenwerkingskracht veel meer verdeeld is.

Na enige tijd zoeken is er ook een lijstje waar ‘we’ bovenaan staan: qua samenwerking met het bedrijfsleven – voor alle wetenschappen samen – staat de TU/e op plaats 1 en de TU Delft op plaats 4.