Nieuwste inzichten Best Value in boekvorm | Technisch Weekblad
Tips

Nieuwste inzichten Best Value in boekvorm

Benno Boeters | maandag 11 september 2017
Beleid & Bedrijfsvoering

Omdat het tien jaar geleden is dat Best Value als nieuwe methode van inkoop en aanbesteding in Nederland zijn intrede deed, vond het bestuur van Best Value Nederland dat er een nieuw boek uit moest komen met hoofdstukken over de nieuwste ervaringen en inzichten.

Zo ligt er, na Best Value werkt uit 2014, nu Best Value stroomt op tafel.

‘De opmars van het Best Value-gedachten­goed is ongekend’, schrijven de samenstellers. Het is maar hoe je ‘ongekend’ opvat, want de stelling dat het begrip is ingeburgerd in de inkoopwereld, lijkt een geval van de wens als vader van de gedachte. In de bouw bezorgt aanbesteden alle partijen nog steeds hoofdbrekens. Hoe ontwijk je de valkuilen van een te hoge of te lage prijs, onvoorzien en duur meerwerk, prijsvechten om aan het werk te blijven, verlies van intellectueel eigendom, conservatisme in plaats van innovatie? Wetgeving, stapels aan juridische beschouwingen, rechtszaken, procedures… dé oplossing om al die nare bijwerkingen te omzeilen is er nog lang niet.

Best Value is zeker een goed alternatief en verdient veel meer aandacht. Dit boek draagt daar zeker aan bij.

Best Value stroomt

  • Jeroen van de Rijt, Wiebe Witteveen en Sicco Santema
  • 248 pagina’s
  • € 25