$ 100 miljoen om wolkenkrabber recht te zetten | Technisch Weekblad
Nieuws

$ 100 miljoen om wolkenkrabber recht te zetten

Een commissie van Amerikaanse deskundigen heeft een jaar een plan van $ 100 miljoen goedgekeurd om de scheve Millenium Tower recht te krijgen. Sinds de oplevering in 2009 is de 200 meter hoge wolkenkrabber in het centrum van San Francisco 44 cm verzakt. De top leunt 40 centimeter uit het lood naar het noordwesten. Door het ongelijk verzakken zitten er scheuren in het beton van de kelders en spleten tussen de gordijngevel en het gebouw. In september 2018 hoorden de bewoners een luide knal waarna bleek dat een raam op etage 36 was gesprongen.

20 % van het gewicht van het gebouw moet overgeheveld worden van de bestaande fundering naar 58 nieuwe heipalen aan de noordelijke en westelijke zijde van het gebouw. De Millenium Tower staat nu op een 3 m dikke betonnen plaat (mat foundation) die steunt op 950 wrijvingspalen. Deze palen hebben een maximale lengte van 27 m en steken door de klei in een zandlaag. De 58 nieuwe heipalen zullen ieder 77 meter lang zijn en hydraulisch in de rotsbodem worden gedreven.

Ronald Hamburger, Engineer of Record voor de retrofit, zegt in een interview met het TW dat de Millenium Tower scheef is gezakt door het ongelijk inklinken van de kleibodem. ‘Het gewicht van het gebouw en de ontwatering voor dit en aangrenzende bouwprojecten veroorzaakten het zakken. Het gebouw is scheef gezakt door de niet-uniforme samenstelling van de bodem en omdat de aangrenzende bouwprojecten de druk in de kleilaag veranderden.’

Hamburger zegt dat de nieuwe fundering het verzakken zal stoppen en bovendien het gebouw beter bestand maakt tegen aardbevingen. De ingenieur vergelijkt het hele proces met het opkrikken van een auto met een lekke band. In dit geval zijn echter 58 permanente hydraulische krikken nodig om de nieuwe palen met een belasting van 400 ton in de rotsbodem te duwen. Deze palen steunen een nieuwe betonnen kraag, die rondom de bestaande funderingsplaat wordt gestort.

Zodra de nieuw fundering geplaatst is, moet de verminderde belasting op de bestaande fundering er voor zorgen dat de noordwestelijke zijde vrijwel onmiddellijk 2,5 cm omhoog komt.  Hamburger: ‘Omdat de zuidelijke en oostelijke kant dan nog wel iets verder zakken, zal het scheef hangen daarna nog eens met 25 tot 50 % verminderen.’ San Francisco heeft van de ervaring  geleerd. Nieuwe gebouwen moeten nu worden gebouwd met een fundering die op de rotsbodem rust.