Adviesraad pleit voor Klimaatwet | Technisch Weekblad
Nieuws

Adviesraad pleit voor Klimaatwet

Thomas van de Sandt | dinsdag 29 september 2015
Milieu & Duurzaamheid, Beleid & Bedrijfsvoering

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) pleit in een advies aan minister Kamp van EZ voor de komst van een Klimaatwet.

Hierin moet CO2-reductie het doel zijn, zonder te sturen op specifieke technologieën of energiedragers als zon, wind of biomassa. In plaats daarvan moet het beleid zijn gericht op het verduurzamen van de vier belangrijkste maatschappelijke behoeften aan energie, te weten: lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte, transport & mobiliteit, en verlichting & apparaten.

Bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen kunnen dan zelf invullen met welke technieken de transitie voor elk van deze energiebehoeften het best kan verlopen. Een zogenaamde regeringscommissaris zou, los van kabinetswisselingen, op dit beleid moeten toezien.