Amsterdamse Ringdijk versterkt met een voordelig innovatief anker | Technisch Weekblad
Nieuws

Amsterdamse Ringdijk versterkt met een voordelig innovatief anker

Gerald Schut | maandag 25 maart 2019

Deze maand is de met een nieuwe dijktechniek gestabiliseerde Ringdijk in de Amsterdamse Watergraafsmeer opgeleverd. Het is een voorproefje van de versterkingsoperatie die Nederland te wachten staat: in het komende decennium moet naar schatting 1.100 tot 1.900 km dijk worden versterkt, evenals honderden gemalen en sluizen. Totaal geraamde kosten: € 7,4 miljard. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat, zoekt daarom naar nieuwe, slimme en liefst goedkopere technieken.

In principe is verbreding van de grondberm de goedkoopste manier van dijkversterking (€ 2 tot 3 miljoen per km). Als daar geen ruimte voor is, zoals in Amsterdam, waren bouwers tot nu toe aangewezen op zelfkerende constructies met stalen damwanden die vier à vijf keer zo duur zijn. In de Amsterdamse Ringdijk is nu voor het eerst een techniek, die al bij spoorbanen gebruikt werd, in een dijk toegepast. In totaal zijn 619 stabiliserende 20 m diepe grondankers als gigantische satéprikkers in de dijk geplant.

In een diepe zandlaag klapt het door JLD Contracting ontworpen anker open, aan de bovenkant wordt een kopplaat van 70 bij 70 cm op de kunststof nagel geschroefd. ‘Met deze techniek kostte de versterking inclusief ontwikkel- en ontwerpkosten € 8 miljoen per km’, zegt Martin Schepers, projectmanager Projectoverstijgende Verkenningen Macrostabiliteit bij het HWBP. De kosten kunnen uiteindelijk nog eens halveren. Schepers schat dat deze goedkopere techniek bij grofweg 40 % van de macrostabiliteitsversterkingen ingezet kan worden. De beheerskosten worden wel iets hoger door de constante monitoring van de ankers via sensoren en IoT-software van Vodafone.

Verbreding van de grondberm blijft de goedkoopste optie en is duurzaam doordat klei overvloedig beschikbaar is een goed herbruikbaar. Waar dat niet mogelijk is, is de ankertechniek veelbelovend. De kunststof en basalt kernen gaan lang mee, en als in de loop der jaren extra versterking nodig blijkt, dan kan er gewoon een anker worden bijgezet, zegt Schepers. ‘Die uitbreidbaarheid is ook een vorm van duurzaamheid.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!