Baanwerkers veilig met GPS en GSM | Technisch Weekblad
Nieuws

Baanwerkers veilig met GPS en GSM

Holland Railconsult heeft een systeem ontwikkeld, gebaseerd op GPS en GSM, om baanwerkers veiliger te laten werken. Het ingenieursbureau is in gesprek met ProRail om het systeem in 2005 in de regio Nijmegen te beproeven.

Utrecht – Baanwerker geldt als een gevaarlijk beroep. ‘Gemiddeld valt er ruim een dode per jaar te betreuren’, aldus ir. Gertjan Rhebergen, kennismanager Veiligheid & Gezondheid bij Holland Railconsult. ‘Dat komt onder andere doordat er in de huidige communicatie tussen verkeersleiding en de veiligheidscoördinator van de werkploeg fouten kunnen ontstaan, en doordat treinen met hoge snelheid passeren.’

Nu maken beide partijen vooraf afspraken over de aard en de duur van de werkzaamheden. Desondanks blijft het moeilijk om de exacte locatie van de werkploeg aan te geven. Het drukke Nederlandse spoorwegnet laat het niet toe om tijdens de werkzaamheden een compleet baanvak af te sluiten. Dat betekent dat op de nevensporen treinen vaak op volle snelheid passeren.

Ook de Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) oordeelden in 2003 dat de huidige veiligheidsmaatregelen onvoldoende zijn.

Holland Railconsult heeft de afgelopen jaren aan een nieuw systeem gewerkt om de twee tot drieduizend baanwerkers beter te beschermen. Hierbij worden alle afspraken tussen werkploeg en verkeersleiding geïntegreerd in de procesbesturing. De veiligheidscoördinator van de werkploeg beschikt over een koffer met laptopcomputer, GSM-systeem en bedieningsinterface.

Via deze interface staat hij in contact met de locatieopnemers die met behulp van GPS de exacte locatie van de onderhoudsploeg doorgeven. Via GSM staat de laptop in verbinding met de centrale computer van de verkeersleiding. Hiermee vraagt de veiligheidscoördinator het recht in een bepaalde zone te mogen werken. Vervolgens sluit de verkeersleiding dat gebied af voor het treinverkeer.

Via het GSM-R netwerk krijgen ook de machinisten betere informatie over de werkzaamheden. Dankzij de GPS-locatieopnemers zien ze veel beter dan voorheen het begin van de werkzone en kunnen ze op het nevenspoor vaart minderen. Omgekeerd kunnen de treinbestuurders een waarschuwingsignaal uitzenden dat de werkploeg met trilvesten kan opvangen.

Holland Railconsult is met ProRail in gesprek voor een praktijkproef met het nieuwe communicatiesysteem in de regio Nijmegen. Rhebergen denkt dat het mogelijk is deze proef in 2005 te beginnen.

De laatste tien jaar hebben zich enkele ernstige omgevallen voorgedaan. In 1995 verloren drie baanwerkers het leven bij Mook en in 1999 reed een trein bij Breda in op een busje van een onderaannemer. Twee doden en twee zwaargewonden waren het gevolg.