Baggeren onder grasmat | Technisch Weekblad
Nieuws

Baggeren onder grasmat

Ketelhaven – In het Ketelmeer is maandag een demonstratieproject gestart met milieuvriendelijk baggeren net onder de waterbodem. Even ten zuiden van het IJsseloog, een groot baggerdepot, onderzoekt WL/Delft Hydraulics of de nieuwe baggertechniek geschikt is voor zanden grindwinning, zonder onherstelbare schade aan de zeegrasvegetatie aan te richten.

Bij het project zijn ook Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied, Ballast Van Oord Grondstoffen VOF en Cubic Square betrokken. SenterNovem subsidieert het proefproject, dat enkele honderdduizenden euro’s kost. Voordat het baggeren begint, hebben duikers eerst drie grasmatten van 10x1 meter in het randmeer ‘vastgespijkerd’. Uit eerdere proeven met schaalmodellen bij het WL/Delft Hydraulics blijkt dat deze graszoden, die normaal op sportvelden worden gebruikt, het zeegras uitstekend simuleren. Deze vegetatie komt veel voor in ondiepe kustwateren, zoals bij Terschelling en Schiermonnikoog.

De nieuwe baggertechniek van Ballast Van Oord heet sub-o-suctie. Vanaf een eveneens nieuw baggerschip gebruikt deze twee verticale lansen van 25 meter die door de toplaag van klei en baggerslib naar de gewenste diepte worden gebracht om grof zand en grind te winnen. Door onder hoge druk water naar beneden te jagen, valt via de re tourleiding een water-zandgrindmengsel naar boven te pompen. Via drijvende leidingen gaat het zand naar een ponton, waarvandaan het naar een binnenvaartschip wordt gepompt. De nieuwe techniek moet ervoor zorgen dat bij toekomstige zandwinningsprojecten het zeegras niet onherstelbaar wordt aangetast en dat vervuild baggerslib zich niet verspreidt. Ook mag de waterbodem alleen gelijkmatig verzakken. Het Delftse kennisinstituut wil verder weten wat de spankracht van de grasmatten is.