Barrière tegen tsunami’ | Technisch Weekblad
Nieuws

Barrière tegen tsunami’

Van den Noort Innovations zegt een nieuwe kering te hebben ontworpen die de kracht uit tsunami’s kan halen.

Kampen – Net als ieder weldenkend mens was ook Johann van den Noort diep getroffen door de tsunami die op 26 december Azië teisterde. Als eigenaar en directeur van civieltechnisch bureau Van den Noort Innovations in Kampen vroeg hij zich af of het mogelijk is met een speciale ‘golfvloedkering’ de gevolgen te beperken.

Van den Noort Innovations, opgericht in 1995, heeft al diverse civieltechnische constructies ontworpen. Voorbeelden zijn een zelfsluitende dam, een drijvende golfbreker en een roterend vliegveld in zee.

De nieuwe waterkering bestaat uit een opklapbare wand, met aan het eind een knik naar boven. Via een grote scharnier is deze wand verbonden met de betonnen fundering op de zeebodem. In normale omstandigheden ligt de wand horizontaal. Van den Noort: ‘Vlak voordat de tsunami de kust treft, is er een sterke aflandse stroom. Deze drukt de wand omhoog totdat hij bijna 90° omhoog staat. Zo houdt de klep het water tegen dat naar zee wil stromen, waardoor de tsunami zich niet kan opbouwen.’

De constructie hoeft volgens zijn schepper geen enorme dimensies te hebben. ‘Als mijn golfbreker op voldoende afstand van de vloedlijn ligt, is een waterdiepte van drie meter al voldoende. Ook de funderingplaat hoeft niet extreem zwaar te zijn.’

Dit laatste wordt betwijfeld door prof. dr. ir. Marcel Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de TU Delft. Volgens Stive moet de constructie wel zwaar zijn vanwege de enorme krachten van de zeer lange golven. Daarnaast hebben volgens hem tsumani’s, als zij de kust bereiken, niet altijd een aflandse stroming. Dit is afhankelijk van hun geografische positie ten opzichte van het epicentrum. Ook kunnen tsunami’s uit meer dan één golf bestaan. Het idee moet in de praktijk nog getest.

 

www.noort-innovations.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!