‘Bedrijven nemen voorzichtig weer mensen aan’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Bedrijven nemen voorzichtig weer mensen aan’

Mark Plekker | vrijdag 17 september 2004
Arbeidsmarkt & Onderwijs

De arbeidsmarkt voor technici trekt voorzichtig aan. Bemiddelaars verwachten dat er bij een aantrekkende arbeidsmarkt met name voor jongere technici weer perspectieven ontstaan.

Haarlem – Kees Gillis en Aad van der Werf houden bij Yacht de arbeidsmarkt voor technici in Nederland goed in de gaten. Yacht, onderdeel van Randstad, bemiddelt in tijdelijk hoger opgeleid technisch personeel.

Van der Werf: ‘Onze ervaring is dat de vraag naar ervaren specialistisch personeel ook tijdens deze periode van economische terugval, hoog is gebleven.’ Gillis vult aan: ‘Wat je wel ziet is dat het met name de schoolverlaters zijn die het moeilijk hebben. Maar ook tijdens de recessie hield de grote vraag naar ervaren technici aan. Die bleven goed bemiddelbaar.’ Gillis geeft aan dat de vraag naar tijdelijk personeel in 2004 is aangetrokken. ‘Wij zien groei’, zegt hij. Alom wordt dit uitgelegd als een voorteken dat de economie weer een beetje aantrekt. Bedrijven die weer personeel aannemen, doen dit vaak eerst alleen op tijdelijke basis.

 

Tekenwerk naar buitenland

‘De flexmarkt, zoals wij dat noemen, loopt altijd vooruit op de groei van vacatures’, zegt Van der Werf. Hij noemt drie trends op de arbeidsmarkt die gevolgen hebben voor de vraag naar technici. ‘Dat zijn outsourcing van technische beroepen naar het buitenland, zogenaamde shared service centers, waar bedrijven gezamenlijk activiteiten bundelen, en als derde trend de terugtredende rol van de overheid.’

Van der Werf ziet dat een hoop tekenwerk naar het buitenland verdwijnt. ‘Dat is jammer want het zijn juist dit soort taken waar startende ingenieurs mee beginnen. De grote ingenieursbureaus verplaatsen de detailengineering naar goedkopere regio’s. Dat is onmiskenbaar de trend. Daarnaast zie je dat de overheid veel meer een regierol kiest en het uitvoerende werk aan de markt overlaat. Daarmee verdwijnen er nogal wat technische functies bij de overheid. We zien dat ook duidelijk in de vraag van de overheid naar technisch personeel op dit moment.’

 

Eisen

Beide arbeidsmarktdeskundigen menen dat de eisen die aan technici worden gesteld onder invloed van deze trends veranderen. Gilles: ‘Er worden andere competenties gevraagd. Waarbij ervaring natuurlijk weer een belangrijk criterium is.’

Van der Werf: ‘Neem de bouwsector. Aannemers moeten veel meer de rol van dienstverlener op zich nemen in plaats van dat ze hun klus doen en een rekening schrijven. Dat stelt andere eisen aan het soort van mensen dat je in dienst hebt.’

Ook Jaap Feil, directeur van Inframatch, een online carrièrecentrum voor technici, ziet dat de arbeidsmarkt aantrekt.

‘Voorzichtig, dat wel. Dit jaar is er voor de besten weer plaats binnen bedrijven. Terwijl vorig jaar de deur nog echt dicht zat voor iedereen. Er wordt nog niet echt grootschalig geworven, maar ik verwacht dat de trend zich doorzet en er volgend jaar weer actief geworven gaat worden onder technici.’