Nieuws

Bètastudie vaak onderschat

Miloe van Beek | donderdag 1 maart 2007
Wiskunde & Fysica, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Er wordt veel gedaan om de instroom van studenten in bètastudies te vergroten. Maar hoe voorkomen technische universiteiten dat ze tijdens hun studie afhaken? ‘Voor veel mensen is een bètastudie zwaarder dan ze vantevoren dachten.’

In 2005 stopte 32 procent van de studenten aan de TU Eindhoven met hun opleiding. De universiteit kondigde daarop onlangs een pakket maatregelen aan om de uitval van eerstejaars te beperken. Door betere studiebegeleiding, het aantrekkelijker maken van de campus en aanpassingen in de opbouw van het curriculum, moet het aantal stoppers dalen naar vijf tot tien procent.

Op de andere tu’s ligt de uitval ook rond de dertig procent, een getal dat volgens Monique Draijer, studentendecaan aan de TU Delft, vrijwel onmogelijk teruggebracht kan worden. ‘In het Nederlandse systeem, waar selectie aan de poort niet bestaat, kun je niet voorkomen dat een derde van de studenten stopt met de opleiding. Dat cijfer is al tientallen jaren hetzelfde.’ In het eerste jaar stopt in Delft ongeveer vijftien procent van de studenten met zijn of haar studie.

De Universiteit Twente zag het aantal stoppers in het eerste jaar in 2005 met vijf procent stijgen (vijftien procent in 2004, twintig procent in 2005). Die toename komt volgens Brigitte Tel, studieadviseur bij Technische Natuurkunde, omdat studenten sinds een paar jaar veel intensiever worden begeleid en dus eerder overstappen. ‘Omdat sinds een paar jaar de rendementen van bètastudies verhoogd moeten worden, is uitval minder geaccepteerd. In Twente heeft iedere student sinds kort een eigen mentor. Die gaat al in een vroeg stadium met studenten in gesprek. Daardoor komen we er snel achter of mensen op hun plek zitten. Als studenten slechte cijfers halen, confronteren we hen daar in een vroegtijdig stadium mee. We geven aan dat ze óf harder moeten werken, óf moeten denken aan een overstap naar een andere studierichting.’

Die overstap kan binnen of buiten de Universiteit Twente liggen. ‘Van de zestig studenten Technische Natuurkunde besluiten er ieder jaar twee of drie te switchen naar een hbo-studie. Dat zijn vaak mensen die meer vanuit de praktijk willen werken of tijd willen hebben voor andere dingen naast hun studie.’ Tel zegt het niet erg te vinden dat de UT hen kwijtraakt. ‘Ik vind het belangrijk dat ze sneller op de goede plek zitten.’

De redenen voor de uitval zijn legio, benadrukken studentendecanen. ‘Er zijn veel factoren die een rol spelen: iemands verleden, verwachtingen, interesses, persoonlijke omstandigheden, het op kamers gaan’, somt Draijer van de TU Delft op. ‘Ik denk dat de uitval niet te voorkomen is, maar we onderzoeken nu wel op welke factoren we als universiteit invloed kunnen uitoefenen. In het kader daarvan ontwikkelen we ook een model voor studiebegeleiding.’

Een andere voorlichting op het vwo kan ook helpen, denkt de decaan. ‘Voor veel mensen is een bètastudie zwaarder dan ze vantevoren dachten. In de werving wordt niet altijd duidelijk verteld welke eisen een tu-studie aan een student stelt. Het doel van werving is zoveel mogelijk studenten binnenhalen, niet om ze af te schrikken.’ Ook Brigitte Tel denkt dat veel vwo-scholieren een studie aan de tu onderschatten. ‘Ik zie mensen die met een zesje gemiddeld zijn geslaagd en denken dat ze technische natuurkunde kunnen gaan studeren. Hoe haal je het in je hoofd, denk ik dan.’

Lastig is, dat een hoog cijfer ook geen garantie meer is om een bètastudie te kunnen voltooien. Tel: ‘Een van de grootste problemen is, dat het vwo geen maat meer is voor een bètastudie. Het abstractieniveau wordt bij wiskunde en natuurkunde niet meer gehaald. Door het gebruik van de rekenmachine is simpel rekenwerk of spelen met formules voor hen een hele opgave. Hierdoor kunnen ze moeilijker inschatten of ze een bètastudie aan kunnen.’