Beurzen scheikundig technologen | Technisch Weekblad
Nieuws

Beurzen scheikundig technologen

De faculteit Scheikundige Technologie aan TU/e reikte 6 oktober aan achttien eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry de Stimuleringsbeurzen, met elk een waarde van € 2.017, uit.

De faculteit wil met de uitreiking van de beurzen benadrukken dat er veel vraag is naar scheikundig technologen. Er wordt sinds 2013 jaarlijks een bedrag van € 40.000 voor de beurzen gereserveerd.

De jury selecteert winnaars op basis van eindexamenresultaten (gemiddeld minimaal een 6,5 of hoger) en originaliteit en creativiteit van het profielwerkstuk op de middelbare school. Ook maatschappelijke activiteiten en extra bèta-activiteiten wegen mee.