Blue Deal tegen waterproblemen | Technisch Weekblad
Nieuws

Blue Deal tegen waterproblemen

De waterschappen en ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat willen twintig miljoen mensen, verspreid over veertig stroomgebieden wereldwijd, beter beschermen tegen overstromingen, vervuild oppervlaktewater en drinkwatertekorten.

Hiertoe tekenden zij tijdens de International Water Week (30 oktober t/m 3 november) in Amsterdam een intentieverklaring, een zogenoemde Blue Deal.

Deze Blue Deal is een aftrap voor een meer concreet programma dat op 22 maart 2018 wordt geopenbaard tijdens de Wereld Water Dag.