Bodemvervuiling zichtbaar door EVS | Technisch Weekblad
Nieuws

Bodemvervuiling zichtbaar door EVS

Tauw past sinds kort een Amerikaans computermodel toe, waarmee partijen snel en nauwkeurig bodemvervuiling zichtbaar kunnen maken. Tauw gebruikt het 3Dmodel bij een sanering in Nijmegen.

Nijmegen – Steeds meer partijen willen bij een bodemsaneringsproject weten wat de omvang van de vervuiling is, welke stoffen er in de grond zitten en hoe deze schadelijke verbindingen zich in bodem en grondwater verspreiden. Dat geldt niet alleen voor de opdrachtgevers, maar ook voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeenten, aannemers en omwonenden.

Met die wetenschap heeft Tauw vorig jaar een licentie genomen op een geavanceerd 3D-computermodel uit de VS, het Environmental Visualization System (EVS). ‘Dit model kan op elke gewenste diepte en vanuit elke positie de vervuiling in kaart brengen’, zegt ing. Boudewijn Fokk van Tauw. ‘Het is ook mogelijk om obstakels, zoals olietanks, kabels en leidingen in beeld te brengen. En je kunt ook het verloop van een sanering goed visualiseren in de tijd.’

Fokke haast zich overigens erbij te zeggen dat er meer 3D-modellen zijn die bodemvervuiling kunnen weergeven. Wel denkt hij dat EVS een van de meest veelzijdige systemen is.

Alle relevante gegevens over de bodem, inclusief de grondwaterstroming worden in het 3D-model ingevoerd. Fokke: ‘Met die gegevens bouwt EVS een databank op van zo’n locatie. Daarmee kunnen gebruikers elke gewenste doorsnede van de vlek maken.’ Het is de bedoeling om EVS te koppelen aan de eigen TEGSIS-databank (Tauw Enterprise Geographic Soil Information System), waarin Tauw gegevens van alle eerdere saneringen heeft opgeslagen.

Tauw is sinds een jaar bezig met een grootscheepse bodemsanering op het spoorwegemplacement in Nijmegen. Daarbij gebruikt het ingenieursbureau uit Deventer het EVS-model voor het eerst. De schoonmaakoperatie in Nijmegen duurt nog drie tot vier jaar Het spoorwegemplacement is in de loop der jaren ernstig met dieselolie vervuild. Opdrachtgever is SBNS, de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen. Terwijl Tauw verantwoordelijk is voor de directievoering, zorgt A&G Milieutechniek uit Waalwijk voor de uitvoering. Fokke: ‘We hebben de opdrachtgever de beginsituatie in 3D gepresenteerd en de bedoeling is om het verloop van de sanering in dit model vast te leggen zodat wij in 3D kunnen laten zien wat het effect is van de in-situ sanering. Zo krijgt onze opdrachtgever SBNS een goed beeld van de voortgang.’