Buggenum krijgt opvolger | Technisch Weekblad
Nieuws

Buggenum krijgt opvolger

Energiebedrijf Nuon wil investeren in een grote vergassingscentrale. Het moet wel vanwege veroudering van het productiepark.

Haarlem – Nuon zet de vergassing van steenkool ten behoeve van elektriciteitsopwekking weer op de kaart. Dit energiebedrijf is van plan ergens langs de Nederlandse kust een grote elektriciteitscentrale van 1200 MW te bouwen. Dit voornemen betreft een vergassingscentrale, die zowel steenkool als biomassa kan verstoken. Een vergassingscentrale stoot minder emissies uit dan een centrale die direct kolen en biomassa stookt. Ook moet de nieuwe centrale direct op aardgas kunnen draaien (zie afbeelding). Nederland telt nu slechts één, kleine vergassingscentrale, die bij Buggenum in Limburg. Hier worden kolen en biomassa ingezet. De centrale heeft een vermogen van 250 MW en is ook eigendom van Nuon. Deze is oorspronkelijk ontworpen voor vergassing van steenkool. In dezelfde vergasser wordt nu droge biomassa (hout, droog zuiveringsslib) bijgemengd. Natte biomassa is lastiger te vergassen dan steenkool.

Nuon heeft nog geen keuze gemaakt voor het type vergassers voor de nieuw te bouwen centrale. Die keus is onder andere afhankelijk van resultaten van nog uit te voeren tests in de centrale bij Buggenum. Het is mogelijk dat er verschillende vergassers komen voor biomassa en kolen, of juist vergassers die beide brandstoffen door elkaar gemengd aankunnen.

De nieuwe centrale moet bestaande eenheden vervangen die vóór 1980 in gebruik zijn genomen. Het gaat om stations in Velsen, Amsterdam (Hemweg) en Utrecht (Merwedekanaal), met een totale capaciteit van 2666 MW. Deze bereiken na 2010 het eind van hun technische levensduur. Tegen die tijd za Nuon bepalen welke eenheden buiten bedrijf worden gesteld, welke in de ‘mottenballen’ gaan, en welke mogelijk met levensverlengende maatregelen blijven draaien.

Nuon vindt het nog te vroeg om aan te geve welk deel van de capaciteit over vijf à tien jaar uit bedrijf wordt genomen. Maar mocht dat de helft of meer zijn van die 2666 MW, dan gaat Nuon er per saldo qua opwekkingcapaciteit op achteruit.

De nieuwe Nuon-centrale gaat ongeveer één miljard euro kosten. Het wordt de grootste investering van dit energiebedrijf ooit. Het komt boven op de 600 miljoen euro die Nuon jaarlijks investeert in netwerk en productie.

Nuon zoekt nog naar een geschikte locatie en beslist in 2007 over definitief doorgaan van de plannen. Een dergelijke centrale kan op vol vermogen ongeveer twee miljoen huishoudens tegelijk van stroom voorzien.

Van alle in Nederland verbruikte elektriciteit produceren centrales circa zestig procent. De rest is het resultaat van import en decentrale opwekking, onder andere in kleinere warmtekrachtcentrales.

 

Tekening van de geplande 1200 MW multifuel vergassingscentrale van Nuon (Illustratie: Nuon)

Tekening van de geplande 1200 MW multifuel vergassingscentrale van Nuon
(Illustratie: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!