Bureaus niet up to date in automatisering | Technisch Weekblad
Nieuws

Bureaus niet up to date in automatisering

Ingenieursbureaus besteden tussen de vier en de acht procent van hun omzet aan informatietechnologie (IT). Maar de ontwikkelingen in de automatisering worden slecht gevolgd.

Haarlem – Gobar Adviseurs heeft dit voorjaar een onderzoek gepubliceerd onder zes ingenieursbureaus om na te gaan hoe deze aankijken tegen investeringen in informatietechnologie. Ingenieursbureaus zijn nuchter als het gaat om het toepassen van informatietechnologie. Er wordt met beide benen op de grond geautomatiseerd, zo toont de rapportage aan.

Het onderzoek laat zien dat deze bureaus nog weinig aan kennismanagement doen. ‘Over het algemeen vinden de medewerkers niet dat er nuttige kennis over voltooide projecten is opgeslagen in het informatiesysteem.’ Wel geven bureaus aan dat hier inmiddels meer werk van wordt gemaakt. Informatietechnologie bevordert de samenwerking.

Echter, opvallend is dat ingenieursbureaus meer verwachten van interne samenwerking dan van samenwerking met derden in de productieketen.

Het in groepen samenwerken via de computer aan een project, een ander voorbeeld van slim gebruik van informatietechnologie, blijkt op de werkvloer in zeer beperkte mate plaats te vinden. Offline integratie (waarbij niet gelijktijdig, maar na elkaar achter de computer aan hetzelfde project wordt gewerkt) blijkt wel gangbaar. Wie informatietechnologie op een innovatieve manier wil inzetten om bedrijfsprocessen optimaal in te richten, verwacht dat het management van ingenieursbureau hier een voortrekkers rol in speelt. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. ‘De respondenten zijn over het algemeen ontevreden over het commitment van het management bij IT. Ze vinden dat het management niet betrokken is bij beslissingen over de toepassing van IT. Daarnaast vinden de respondenten dat ontwikkelingen op het gebied van IT niet goed worden gevolgd en dat er al helemaal niet adequaat op wordt gereageerd.’

De onderzoekers constateren dat ingenieursbureaus maar al te vaak eigenlijk geen IT-beleid hebben. ‘In een aantal gevallen is er wel degelijk beleid maar is dat blijkbaar niet bekend bij medewerkers.’

 

www.gobar.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!