Centrum voor groen gas in Alkmaar | Technisch Weekblad
Nieuws
Houtsnippers

Centrum voor groen gas in Alkmaar

Christian Jongeneel | donderdag 16 februari 2017

Dankzij een geldinjectie van € 1 miljoen door het ministerie van Economische Zaken is de aanleg van het biogascluster Investa in Alkmaar definitief.

Kern van het cluster is een grote biovergasser die werkt op basis van een door ECN ontwikkelde technologie. De gedachte is dat niet alleen ECN zijn technologie op grote schaal kan uitproberen, maar dat ook andere biotechnologische bedrijven zich eromheen kunnen groeperen om gebruik te maken van de grote stroom biogas die beschikbaar komt.

Veel bedrijven kampen met hetzelfde probleem als ECN: het principe van het proces is aangetoond, er is misschien zelfs al een kleinschalig prototype, maar investeerders willen een proef op semi-industriële schaal zien voordat ze bereid zijn er op grote schaal geld in te steken. Clustering van initiatieven bij Investa moet de kosten van proeven op die schaal omlaag brengen.

Ook is er een technische uitdaging: omdat het basismateriaal uiteenloopt van stro en frituurolie tot pindadoppen en koeienmest, is de samenstelling van biogas niet stabiel. Het eindproduct, of het nu een kunststof of een medicijn is, moet echter wel van constante kwaliteit zijn. Ook dat zullen deelnemende bedrijven kunnen testen bij Investa. Daarnaast is het de bedoeling dat bij Investa gezamenlijke r&d plaatsvindt.

Nederland voorloper

Hoewel de productie van hoogwaardige chemicaliën uit het biogas een voorname rol speelt, gaat het ook gewoon om het zo efficiënt mogelijk maken van het vergassingsproces met het oog op stook. Het aardgas raakt op, terwijl de Nederlandse infrastructuur voor verwarming van huizen daar grotendeels op gebaseerd is. Groen gas uit biologische afvalstromen kan een duurzaam alternatief zijn. Volgens ECN is Nederland technologisch voorloper op het gebied van biogasproductie. Dat maakt vergassingsinstallaties in potentie een interessant exportproduct. De potentiële werkgelegenheid is voor de provincie Noord-Holland, die bijna € 1 miljoen in Investa steekt, een belangrijke motivatie.