CO2-uitstoot in 2030 44 procent hoger | Technisch Weekblad
Nieuws

CO2-uitstoot in 2030 44 procent hoger

Verbetering van de energie-efficiency, meer kernenergie en meer hernieuwbare bronnen moeten de milieu-effecten van een sterk stijgende mondiale energievraag beteugelen.

Haarlem – Als er niets verandert zal de uitstoot van CO2 in 2030 wereldwijd 60% hoger zijn dan nu. Dat is het gevolg van het met hetzelfde percentage toenemende gebruik van energie. Dat staat in de vorige week gepresenteerde World Energy Outlook van het International Energy Agency (IEA). Fossiele brandstoffen zullen 85% van die groei van het wereldenergiegebruik voor hun rekening nemen.

Volgens IEA-directeur Claude Mandill komt er van bestrijding van het broeikaseffect voorlopig niets terecht.

‘Zelfs als alle overheidsmaatregelen die nu op de plank liggen worden uitgevoerd, stijgt de CO2-emissie nog tot 2020. Daarna zet in de Oeso-landen een daling in, maar dat heeft weinig effect op de mondiale uitstoot.’

Vanwege de onaanvaardbare milieu-effecten van een 60% hoger energiegebruik, en het grote aandeel fossiele brandstoffen daarin, heeft de IEA een Alternatief Scenario ontwikkeld. Dat zet met name in op versnelde verhoging van de energie-efficiency. Dat moet voor de helft worden bereikt door toepassing van meer energie-efficiënte technieken in auto’s, elektrische apparaten, verlichting en industrie. De andere helft moet komen uit verschuiving in de elektriciteitsproductie naar hernieuwbare bronnen en kernenergie.

 

Vernuft

Verhoging van de energieefficiency biedt nog steeds veel perspectief. De efficiencyverbetering ligt in Nederland al twee decennia tussen de 1 en 2% per jaar. Over de afgelopen dertig jaar – sinds de eerste oliecrisis – heeft energiebesparing de grootste bijdrage geleverd aan beperking van de groei in de vraag naar energie.

Er zijn nog legio mogelijkheden die efficiency verder te verbeteren, hoewel elke procent verbetering steeds meer geld en ‘vernuft’ kost. Om het Alternatieve Scenario van de IEA te realiseren zullen er meer kerncentrales moeten worden gebouwd. Het wereldwijd opgestelde vermogen van kerncentrales zal de komende decennia iets toenemen. Met name gebeurt dat in Japan, China, ZuidKorea en India. Maar in Oeso-landen zal driekwart van het nucleaire vermogen vóór 2030 buiten gebruik worden gesteld, omdat reactoren aan het eind van hun levensduur zijn of omdat regeringen er om politieke redenen van af willen. Hernieuwbare bronnen hebben nu een aandeel van 13,8% in de wereldenergievoorziening. Voor 80% betreft dat verbranding van afval en hout. Het aandeel wind betreft slechts 0,026%, aldus de IEA, en zon 0,039%. De inzet van windenergie groeit overal snel, maar zal nog tientallen jaren moeten doorgaan voordat sprake is van substantiële productie. Maar ook in het Alternatieve Scenario van IEA stijgt de modiale energievraag tot 2030 nog met 50%, en de kooldioxide-uitstoot met 44%.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!