Commentaar; Zes doorbraken | Technisch Weekblad
Nieuws

Commentaar; Zes doorbraken

Kenniseconomie vereist veel beter onderwijs

‘Het mag economisch dan weer wat beter gaan, dat betekent niet dat Nederland er structureel goed voor staat. We zijn onvoldoende voorbereid op de toekomst. Wel is de afgelopen jaren het belang van innovatie diep in de samenleving doorgedrongen, bij politici, bestuurders, ondernemers, onderzoekers, en vele anderen. Het Innovatieplatform is hierbij van doorslaggevend belang geweest. Een belangrijke doorbraak waarvoor het kabinet alle lof verdient.’
Is hier hare majesteit aan het woord in haar troonrede?

‘Maar laten we eerlijk zijn, verder heeft het Innovatieplatform niet veel bereikt’.

Nee, toch niet. Het stuk waaruit hier geciteerd wordt, geeft een kritischer beeld van de toestand van de natie dan het verhaal van afgelopen dinsdag. De stichting Nederland Kennisland (kortweg KL) presenteerde in de tweede week van september de Kenniseconomie Monitor 2006. Een prima stuk (www.kennisland.nl)

KL analyseert overtuigend, presenteert een schat aan cijfers en bepleit ‘zes doorbraken voor de polder’. De eerste drie gaan over onderwijs. We zitten onder het EU-gemiddelde qua aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs: 35 tot 40 procent bij het mbo en 30 procent bij het hbo haalt zijn diploma niet. Kortom: verbeter de doorstroming naar het hoger onderwijs, pak uitval aan, desnoods met financiële prikkels.

Begin door de leraren, nu nog in een underdog-positie zonder loopbaanperspectief, ‘het hart en het gezicht van het onderwijs, het visitekaartje van de kenniseconomie’ te maken. Knap dan de vieze, verouderde schoolgebouwen op! Geef vervolgens ook scholen de ruimte hun werk goed te doen: meer geld voor ‘contacturen’ (lees: ouderwets lesgeven) en stel excellente programma’s in voor de best presterende studenten.

Punt vier: bevrijd ondernemers van de red tape en hoge lasten voor administratie en vergunningen. Maak het starten van een onderneming kansrijk en beloon werknemers die innovatieve voorstellen aandragen. Doorbraak vijf: zet je kaarten op de topregio’s Randstad, Eindhoven en omgeving, en Wageningen (Food Valley). En tenslotte, als zesde punt: maak de overheid slimmer. Dat kan door efficiënter werken en meer ict, meent KL. Voor wie de troonrede een zouteloos stuk vindt, is ‘Zes doorbraken voor de polder’ een aanrader.