Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot | Technisch Weekblad
Nieuws
In de zomer van 2020 werd de eerste ingeklonken klei geoogst door het team van Ecoshape.

Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot

redactie | dinsdag 13 april 2021
Bouw & Civiele Techniek

Onderzoekers van Deltares testen een dijk van lokaal gewonnen klei in de Deltagoot. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking.

De klei is gewonnen uit kwelders voor de kust van Delfzijl en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Het Waterschap Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder in Groningen te versterken tot een zogenoemde Brede Groene Dijk.

Brede Groene Dijk

Erik Jolink, projectmanager Waterschap Hunze en Aa's: "We willen een dijk aanleggen van klei – en niet van asfalt – omdat deze mooi in het Natura 2000 landschap past. In plaats van 100.000 vrachtwagens klei van elders te halen gebruiken we de klei die in de vorm van grote hoeveelheden slib ‘voor de deur’ in het water zweeft. Hiermee zorgen we voor een veilige dijk en verbeteren we de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium."

Met de resultaten uit deze proef kan het waterschap de benodigde laagdikte van de klei op de Brede Groene Dijk berekenen. Mogelijk vergroten de resultaten ook de voorspelbaarheid en toepasbaarheid van lokaal gewonnen dijkmateriaal in Nederland en in het buitenland. In 2022 is het totale onderzoek afgerond.

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): "Samen met het Rijk en de 21 Waterschappen werken we aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: de versterking van minimaal 1300 kilometer dijk en 500 sluizen en gemalen. Als we een deel van de dijken met lokaal gewonnen klei uit slib kunnen aanleggen, dan scheelt dat enorm in de kosten, in milieubelasting en in overlast."

Projectgroep kleirijperij

Het onderzoek is een samenwerking tussen Waterschap Hunze en Aa’s en de EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de provincie Groningen, de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) en Wetterskip Fryslân. HWBP is de belangrijkste financier van het onderzoek.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW