DHV actief in Sint-Petersburg | Technisch Weekblad
Nieuws

DHV actief in Sint-Petersburg

Bart Stam | vrijdag 9 april 2004
Bouw & Civiele Techniek

Een 23 kilometer lange dam moet Sint-Petersburg gaan beschermen tegen wateroverlast. DHV is betrokken bij de voltooiing van de stormvloedkering.

Sint-Petersburg – Bij harde westerstorm in combinatie met een lage druksysteem boven de Finse golf en de Nevabaai wordt het water van de Finse golf bij St. Petersburg opgestuwd en loopt het over de kades de stad in. In het verleden hebben dergelijke overstromingen voor veel schade en overlast gezorgd. Al sinds 1923 zijn er plannen voor een stormvloedkering in de Nevabaai.

In 1980 begon de SovjetUnie met de bouw van een 23 km lange waterkering, maar de werkzaamheden werd in 1988 stilgelegd na protesten van milieuorganisaties.

 

Aanbesteden

Toen Rusland in 1996 het project wilde voltooien, bleek dat hiervoor circa 445 miljoen dollar nodig is. Hiervan wordt ca. 220 miljoen dollar geleend door EBRD, het ontbrekende bedrag nemen de Europese Investeringsbank, de Nordic Investeringsbank en de Russische staat voor hun rekening. De EBRD wil de lening verstrekken, mits het project voldoet aan de internationale specificaties en aanbestedingsregels. Juist op dit punt is ingenieursbureau DHV actief, samen met het Britse Halcrow Ltd. en Norplan uit Noorwegen.

Deze ingenieursbureaus moeten nagaan of het huidig ontwerp wel aan de eisen voor internationaal aanbesteden voldoet, zo vertelt ir. Roel Ubbink, projectleider bij DHV Milieu en Infrastructuur.

In september 2003 sloten Halcrow, DHV en Norplan een contract met Gosstroy, de staatscommissie voor constructie, huisvestiging en infrastructuur. Ubbink: ‘Belangrijkste doel is om de stormvloedkering, die nu voor 65 procent klaar is, in 2008 te voltooien. Dit betekent dat wij Gosstroy de komende jaren assisteren bij het opstellen van de technische specificaties voor de tenders, het technisch ontwerp opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen zodat het ontwerp voldoet aan de internationale standaards. Ook zullen we tijdens de bouwfase toezicht houden op het ontwerp en eventuele aanpassingen aan het ontwerp.’

DHV is niet het eerste Nederlandse bedrijf dat bij de stormvloedkering betrokken is. In 2000 maakten Royal Haskoning en het Waterloopkundig Laboratorium een haalbaarheidsstudie voor de constructie.

De stormvloedkering bestaat uit een aarden dam met een kruinhoogte van ongeveer zeven meter boven normaal waterpeil. De kering loopt van Lomonosov op de zuidoever, via het eiland Kotlin (met de marinebasis Kronstadt) naar Gorskaya. Er komen zes waterkerende sluizen en twee doorvaartopeningen in de dam.

 

Maeslandtkering

Ubbink: ‘Opvallend is dat een van de doorvaartopeningen veel overeenkomst vertoont met de al bestaande Maeslandtkering in de Nieuwe Waterweg. Van beide constructies zijn de deuren boogvormig en draaien ze elk om één scharnierpunt. Het Russische ingenieursbureau Lenmornii Proect heeft dit ontwerp al in de jaren zeventig gemaakt, dus waarschijnlijk hebben de Nederlandse bouwers het idee hier afgekeken.’