Digitale stroommeters nog te duur | Technisch Weekblad
Nieuws

Digitale stroommeters nog te duur

Energieleveranciers willen, nu de markt is geliberaliseerd, het liefst dat ook kleinverbruikers hun oude stroommeter vervangen door een dure digitale die op afstand afleesbaar is.

Haarlem – De digitalisering van de meettechniek dringt langzaam door in het domein van de energieleveranties. Grootverbruikers van gasen elektriciteit zijn al sinds 2002 verplicht digitale meters toe te passen. Digitaal meten van levering van energie en water aan kleinverbruikers is technisch mogelijk, maar stuit in de praktijk op hoge kosten. Een digitale elektriciteitsmeter is drie à vier keer duurder dan een conventionele meter, die enkele tientjes kost.

Nutsbedrijven zijn geïnteresseerd in plaatsing van digitale meters bij huishoudens, omdat het aflezing op afstand mogelijk maakt. Door liberalisering van de energiemarkt, met mogelijk regelmatige wisselingen van leverancier, wordt real-time en op afstand aflezen van meterstanden economisch interessant. Ook voor het jaarlijks aflezen van het energiegebruik en bij verhuizingen heeft het voordelen, en het illegaal aftappen van stroom kan hiermee worden teruggedrongen.

De digitale elektriciteitsmeter is het dichtst bij invoering. Vrijwel alle energiebedrijven in Nederland houden proeven met dergelijke meters.

Nuon doet dit nu bij een kleine duizend huishoudens in Arnhem en tweehonderd in Lelystad. Deze proeven worden binnenkort afgerond. Een woordvoerster zegt dat de meters in Arnhem en Lelystad goed functioneren en dat aflezing op afstand technisch goed werkt.

Een stap verder dan de digitale meter is de intelligente meter. Deze kan individuele apparatuur in huis op afstand en op tijden dat de klant dat wil in- en uitschakelen. De harden software daarvoor zit ingebouwd in de meter.

Grootverbruikers zijn sinds 2002 verplicht een digitale stroom- en gasmeter in huis te hebben. Toen ging voor hen de elektriciteitsmarkt open. Ook bij deze verbruikers ging het met name om aflezing en daarnaast energiemanagement op afstand (bijvoorbeeld afschakelen van machines tijdens piekuren). Nuon verzorgt dit e-management voor een aantal bedrijven.

Er zijn ook digitale gas- en warmtemeters voor kleinverbruik, maar toepassing is economisch niet interessant. In Engeland worden dergelijke gasmeters toegepast voor prepaid levering, waarbij een saldo op een chipcard staat.

Er zijn nog geen digitale watermeters. Ze zijn technisch zonder meer mogelijk, maar conventionele watermeters zijn dermate goedkoop dat de ongetwijfeld veel duurdere digitale variant voorlopig geen enkele kans maakt. Bovendien is de watermarkt nog niet geliberaliseerd.