‘Dijkversterking is wel goed uitgevoerd’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Dijkversterking is wel goed uitgevoerd’

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan zich niet vinden in de kritiek van oudburgemeester Zomerdijk van Ochten, die meent dat de dijkversterking in Midden-Nederland niet goed is uitgevoerd. Laatstgenoemde stelt ook dat het vervolgproject ‘Ruimte voor de Rivier’ veel te traag verloopt. ‘De plannen in Gelderland liggen klaar maar het kabinet blijft maar door vergaderen.’ Zomerdijk, die tegenwoordig burgemeester van Duiven is, zei dit vorige week het Nos Journaal. Tien jaar geleden werd Midden-Nederland bedreigd door hoge waterstanden, waarop de evacuatie volgde van 250.000 bewoners.

Volgens Verkeer en Waterstaat zijn de meest urgente dijkversterkingsprojecten al uitgevoerd. Direct na de evacuatie van 1995 hebben Rijkswaterstaat, waterschappen en lagere overheden de handen ineen geslagen om versneld de zwakste dijken aan te pakken. Zo werd in de eerste fase 150 km aan waterkeringen versterkt. In de tweede fase van het Deltaplan Grote Rivieren (1997-2000) ging het om 600 km rivierdijk langs Rijn, Waal, Merwede, Lek, IJssel en Maas. In november 2000 verklaarde staatssecretaris De Vries deze fase als voltooid. Naast de traditionele methoden als het aanbrengen van nieuwe zanden kleilagen, paste Rijkswaterstaat op sommige locaties ook nieuwe technieken toe. Voorbeelden zijn damwanden kistdamconstructies alsmede bentonietschermen De volgende fase is ‘Ruimte voor de Rivier’. Hoofddoelstelling is dat er langs rivieroevers meer ruimte komt om grote pieken in de waterafvoer op te vangen door verdieping van de uiterwaarden en aanleg van overloopgebieden. ‘De bedoeling is dat het kabinet in april van dit jaar een beslissing neemt over de planologische kernbeslissing’, aldus de woordvoerder van het ministerie. Hierna begint de inspraakprocedure, waarna in 2007 de uitvoering van start moet gaan. Burge00meester Schrijnen van Venlo wil dat er een noodprocedure komt om de verbreding van de Maasbedding versneld uit te voeren.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!