Dijkversterking met behulp van energie uit biogas | Technisch Weekblad
Nieuws

Dijkversterking met behulp van energie uit biogas

Op de Waaldijk in Oosterhout werkt Waterschap Rivierenland met bouwcombinatie de Betuwse Waard (Ploegam, GMB & Dura Vermeer) aan de dijkversterking Wolferen-Sprok. Zij gebruiken daarbij een 30 tons elektrische graafmachine, die wordt opgeladen met energie uit biogas.

Werken met elektrisch materieel staat nog in de kinderschoenen. Zo is het laden van de elektrische graafmachine nog een probleem, zegt projectmanager Rob Bouwens. “Je staat op een dijk, niet altijd in de buurt van bebouwing of met aansluiting op het net, laat staan geschikt voor hoge vermogens. Bovendien wil je ook op een duurzame manier opladen. Zie dan maar eens een groene laadoplossing te vinden.”

De bouwcombinatie gebruikt daarom biogas van Gashouders. Het bedrijf levert vulwisselsystemen die tot 500 kVa continu vermogen kunnen leveren. Hierbij komt geen extra CO2 vrij, geen fijnstof en tot 95% minder stikstof. Eén opslagcontainer met biogas biedt genoeg energie om de 30-tonner, die een dag op een volle accu kan werken, een week lang op te laden.

Het biogas komt van de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Bij het zuiveren van het water blijft slib over. “Het overtollige biogas wordt nu bij de rioolwaterzuivering in plaats van afgefakkeld, door Gashouders opgeslagen in een transporteerbare biogas-opslagcontainer. In een speciaal biogasaggregaat wordt het gas op de bouwplaats omgezet in elektriciteit”, legt Jan Willem Eising, mede-eigenaar van Gashouders, uit.

Het biogas werd bij de dijkversterking Wolferen-Sprok al gebruikt voor het ketenpark en het opladen van elektrische auto’s, en is nu deze ook toepasbaar voor de elektrische Doosan-graafmachine.

De versterking van 15 km van de Waaldijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Tot 2050 wordt 1.500 km dijk versterkt. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!