Drie plannen voor een A2 onder Maastricht | Technisch Weekblad
Nieuws

Drie plannen voor een A2 onder Maastricht

Drie consortia presenteerden onlangs hun plannen voor een tunnel die vanaf 2016 de A2 onder de stad Maastricht door moet leiden. De drie plannen voorzien in de ontwikkeling van het hele gebied rondom de tunnel inclusief het landschap en het vastgoed; een unieke combinatie.

Drie consortia, Unie van Maastricht (VolkerWessels en Heijmans), BA2M (Bam en Royal Haskoning) en Avenue2 (Strukton, Balast Nedam en Arcadis) leggen de tunnel in een open bouwkuip aan. Boren is geen optie. Een geboorde tunnel ligt dieper dan een gegraven tunnel. Hierdoor zou er een langere aanloop nodig zijn om het verkeer er in te leiden en zou het lokale verkeer er geen gebruik van kunnen maken.
De oplossing die Avenue2 en BA2M kiezen is een gestapelde tunnel. Door de onderste laag rijdt het doorgaande verkeer op de A2. De bovenste is voor het lokale verkeer. De Unie van Maastricht kiest voor een bredere tunnel met 2x3 rijstroken waarbij de buitenste stroken voor het lokale verkeer zijn.

Het huidige tracé van de A2 loopt door een rivierbedding waardoor, tot eind jaren twintig van de vorige eeuw, een zijtak van de Maas stroomde. Hierdoor bestaat de ondergrond uit diverse lagen: een toplaag met veel puin, een laag met klei en grind en daaronder drie soorten kalksteen.

Elk consortium kiest voor een eigen bouwmethode. Bart Grote van Strukton (Avenue2): ‘We gebruiken een tunneltrein. Hierbij beginnen we met graven van sleuven waarin we damwanden plaatsen die we stutten met horizontale stempels. In deze bouwput leggen we de tunnel aan. De hele trein schuift zestien meter per week op.’

De Unie van Maastricht kiest voor diepwanden met onderwaterbeton.
Ruud van Limbergen (BAM) over de plannen van BA2M: ‘We brengen damwanden aan voor de bouwkuip, waarna we de tussenliggende ruimte nat uitgraven. Op de bodem storten we onderwaterbeton. Pas als dit voldoende hard is, pompen we de bouwkuip leeg.’
De aanleg van de twee kilometer lange tunnel doorkruist de grondwaterstroom. Avenue2 leidt het water via buizen en met de wet van de communicerende vaten over de tunnel heen. De andere twee pompen het water naar het noorden waar het in een door grondwateronttrekking verdroogd natuurgebied stroomt.

Cedric Lageman van Koninklijke Volker Wessels Stevin (Unie van Maastricht) complimenteert de gemeente omdat deze het aandurfde de ontwikkeling van de infrastructuur en het vastgoed in één aanbesteding te doen: ‘Dit komt bijna nooit voor. Onze infra-ingenieurs en de stedenbouwkundige architecten moesten hierdoor wennen aan elkaars regels. Zo heeft de snelheid van het verkeer bijvoorbeeld gevolgen voor de gevelbekleding.’

Het nieuwe vastgoed zal het aanzien van de noordelijke en zuidelijke entrees van Maastricht voorgoed veranderen. Waar Avenue2 kiest voor gebouwen die passen bij het historische karakter van de stad, kiezen de anderen voor een futuristische aanpak. BA2M leidt het verkeer tussen twee watervallen de tunnel in, terwijl de Unie van Maastricht het verkeer vanuit het zuiden een blik gunt op een modern gebouw waarin sommigen de stadsnaam ‘Maastricht’ lezen. Halverwege 2009 valt de beslissing over wie de tunnel mag aanleggen.


www.a2maastricht.nl