Driemaal goed nieuws voor CCS | Technisch Weekblad
Nieuws

Driemaal goed nieuws voor CCS

Gerald Schut | dinsdag 12 februari 2019
Energie, Milieu & Duurzaamheid

Voor het eerst is de CO2 die vrijkomt in een elektriciteitscentrale die volledig op biomassa draait afgevangen. De biomassacentrale van Drax in het Engelse North Yorkshire – de grootste van Europa – had de primeur.

Het afvangen en opslaan van de CO2 die vrijkomt bij verbranding van biomassa (BECCS) is een manier om te komen tot negatieve emissies. De netto- verwijdering miljarden tonnen CO2 per jaar uit de lucht halverwege deze eeuw wordt algemeen gezien als onvermijdelijk om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken. De Engelse centrale vangt vooralsnog de bescheiden hoeveelheid van 1 ton CO2 per dag af en gebruikt daarvoor technologie van het bedrijf C-Capture, dat vorige week een kapitaalinjectie van € 4 miljoen kreeg. De bedrijven geven geen technische details over het gebruikte proces, maar C-Capture heeft een breed geformuleerd octrooi op afvang van CO2 met gebruik van een organisch oplosmiddel en een anorganisch zout.

Een week eerder presenteerden wetenschappers van het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in het wetenschappelijke tijdschrift Chem een methode om CO2 af te vangen bij elektriciteitscentrales, die 24 % minder energie vergt dan de doorgaans gebruikte energie-intensieve ‘amine scrubbing’. Ze gebruikten daarvoor de natuurlijk voorkomende organische stof guanidine, die met CO2 in water reageert tot een slecht oplosbaar zout. Door dit zout te filteren en tot slechts 120 °C te verwarmen, komt pure CO2 vrij die kan worden opgeslagen. Voor dit proces is veel minder warmte nodig dan bij gangbare technieken voor CO2-afvang, wat voor een forse energiebesparing zorgt. Na verwarming is de guanidine weer beschikbaar om zich opnieuw aan CO2 te binden. De onderzoekers hebben het proces met 99 % efficiëntie tien keer herhaald zonder dat er degradatie optrad. Het belangrijkste obstakel om het proces op te schalen is de geringe oplosbaarheid van guanidine in water. Door aminozuren toe te voegen hopen de onderzoekers het proces te versnellen. De onderzoekers hopen ook tot een ton CO2-afvang per dag te komen.

Weer een week eerder publiceerden onderzoekers van de universiteiten van Edinburgh en Freiburg in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports dat de hoeveelheden CO2 die uit ondergrondse opslag ontsnappen miniem zijn, zelfs op plekken met breuklijnen in de gesteentes. Ze bestudeerden daarvoor een 420.000 jaar oud natuurlijk CO2-veld in Arizona. Hieruit leidden de onderzoekers af dat zelfs onder suboptimale omstandigheden CO2 honderdduizenden jaren ondergronds blijft. Geschiktheid als klimaatoplossing vergt een minimum van 10.000 jaar.