Drinkwaterbedrijven maken herstelplan voor Aceh | Technisch Weekblad
Nieuws

Drinkwaterbedrijven maken herstelplan voor Aceh

Delft – Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en Netherlands Water Partnership (NWP) in Delft hebben het initiatief genomen tot het herstel van de drinkwatervoorziening en de sanitaire systemen in de Indonesische provincie Aceh. Samen met vier andere drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstituut Kiwa en hulporganisatie Aqua 4 All hebben ze het hulpprogramma ‘Noodwatervoorziening Aceh’ in het leven geroepen. Dit is bedoeld om de komende een à twee jaar de drinkwatervoorziening en de rioleringsstelsels te laten functioneren, voorafgaand aan de structurele wederopbouw. Het plan kost in het eerste jaar 530.000 euro. Daarmee kunnen 40.000 tot 80.000 mensen in de zwaar getroffen gebieden worden geholpen.

Centraal in de tijdelijke drinkwatervoorziening staat de plaatsing van 150 tot 200 opslangtanks met schoon drinkwater in en nabij Banda Aceh. Deze pvc-tanks, die op betonnen funderingen staan, hebben een inhoud van 2500 tot 3000 liter. Zo’n vijftien vrachtwagens gaan vanaf de miljoenenstad Medan, aan de oostkust van Sumatra, het water aanvoeren. Daarnaast willen de Nederlandse partijen kleine installaties bouwen voor de afwaterzuivering. Voorts zijn er nieuwe bronnen en putten nodig op plaatsen waar het grondwater nog niet is vervuild door zeewater, lijken of kadavers. Wat betreft sanitaire systemen denken de initiatiefnemers in eerste instantie aan mobiele toiletten.

‘Direct na de vloedgolf heeft de Nederlandse watersector de koppen bijeen gestoken over de hulp die we kunnen bieden’, aldus ir. Attie Kuiken, project officer bij NWP. ‘De keuze viel op Aceh, omdat dit een van de zwaarst getroffen gebieden is en er al diverse Nederlandse partijen in Indonesië actief zijn, waaronder WMD. We moeten nu voorkomen dat er epidemieën uitbreken en de infrastructuur voor honderdduizenden mensen wegvalt.’ Bij het opstellen van het noodactieplan zijn ook de Indonesische ambassade in Den Haag, het locale adviesbureau INOWA en de plaatselijke drinkwaterbedrijven betrokken.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW