Een oplaadpaal in de PC Hooftstraat | Technisch Weekblad
Nieuws

Een oplaadpaal in de PC Hooftstraat

De Amsterdamse milieuwethouder ir. Marijke Vos (GroenLinks) verwacht dat in 2020 veertigduizend auto’s zich elektrisch door de hoofdstad voortbewegen en in 2040 het verkeer honderd procent elektrisch is. Zij maakte afgelopen woensdag een plan voor elektrisch vervoer bekend in het bijzijn van milieuminister dr. Jacqueline Cramer (PvdA).

De ambitie is dat er al in 2015 in Amsterdam tienduizend elektrische auto’s rondrijden. Behalve het gemeentelijke wagenpark van tweeduizend voertuigen, rijden er over krap zes jaar honderden taxi’s, bestelauto’s en vrachtwagens in de hoofdstad. Vanuit het Food Plaza, de voormalige markthallen in Amsterdam-West, zullen goederen op elektrische vrachtwagens worden overgeladen. Ook rondvaartboten worden op termijn elektrisch aangedreven.

De gemeente Amsterdam heeft zich de afgelopen maanden verzekerd van de steun van vijftien bedrijven, waaronder Rabobank, ABN Amro, Leaseplan, Greenwheels en TNT. Ook zij gaan hun wagenpark in fasen elektrificeren. NS en Prorail doen mee vanwege hun plannen voor elektrisch natransport.

Bij de presentatie van het ambitieuze plan werden in Amsterdam een omgebouwde Mini Cooper en de Think uit Noorwegen getoond. ‘Beide wagens zijn volledig elektrisch en uitgerust met een lithium-ionbatterij’, zegt Maarten Linnenkamp van het projectmanagementbureau van de gemeente.

Het vermogen van de batterij bedraagt 85 kWatt bij 288 Volt en 5000 rpm toeren en een 190 Nm koppel. De batterij kost een slordige vijftienduizend euro, maar niettemin heeft het elektrisch voertuig, door een simpeler motor, gering brandstofverbruik, lage belasting en weinig onderhoud, een terugverdientijd van zes jaar.

‘Beide auto’s kunnen met hun actieradius van 150 tot 200 kilometer bij gemeentelijke diensten en stadsdelen worden ingezet. Over de dienstwagens van burgemeester en wethouders hebben we nog geen goed beeld’, aldus Linnenkamp.

Amsterdam gaat er voor zorgen dat er voor elke elektrische auto een oplaadpunt in de openbare ruimte aanwezig is. ‘En dan niet weggemoffeld op een achterafterrein, maar prominent in bijvoorbeeld de PC Hooftstraat, in de buurt van de koploperbedrijven’, aldus Linnenkamp. Amsterdam werkt aan de energie-infrastructuur. De eerste paal en de eerste taxi zijn er in 2009, belooft het plan.

De paal is hufterproof. Met een pasje, smsje of zendertje vanuit de auto komt het randgeaarde stopcontact vrij waaraan de auto kan worden opgeladen. Op een snellaadfaciliteit zou met krachtstroom (380 volt) de batterij zelfs in een kwartier weer vol zijn. Probleem is dat dit veiligheidstechnisch nu nog bemande oplaadpunten vergt. Ook de zogeheten Better Place is een optie in Amsterdam. Dat systeem voorziet in het snel verwisselen van een lege batterij door een vol exemplaar.

De milieuvoordelen van elektrisch vervoer staan buiten kijf. Een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot komt voor rekening van de huidige transportwijzen. Elektrisch aangedreven voertuigen vermijden het gebruik van fossiele brandstoffen als diesel en benzine. Ze veroorzaken lokaal geen luchtverontreiniging, zoals stikstofoxiden, roet en fijnstof. Zeker als de batterij wordt opgeladen met groene stroom, zoals van windmolenparken, is er evenmin C02-emissie.

Bovendien kunnen in de nacht opgeladen elektrische voertuigen dienen als een opslagbuffer voor overschot aan windenergie tijdens de daluren in de nacht. Omgekeerd zouden niet-rijdende elektrische auto’s overdag kunnen bijspringen bij een piekvraag naar energie. Automobilisten kunnen dan ’s nachts goedkope stroom laden en overdag dure stroom verkopen. Uiteraard moet de energie-infrastructuur hierop worden aangepast.

Mogelijk kan het Afvalenergiebedrijf (AEB) in Amsterdam de stroom leveren voor de elektrische ambities. ‘Nu al werken de straatverlichting en de trams op stroom die uit de warmte van de afvalverbranding is opgewekt’, zegt Linnenkamp. ‘Deze stroom is groen en daardoor zal elektrisch vervoer helemaal duurzaam zijn.’