Eerste volledig duurzame staalfabriek in Zweden | Technisch Weekblad
Nieuws

Eerste volledig duurzame staalfabriek in Zweden

H2 Green Steel bouwt de komende jaren aan de eerste staalfabriek die volledig op duurzame elektriciteit en groene waterstof draait. In Boden-Luleå (Zweden) wordt vanaf 2024 gestart met de productie van hoogwaardig staal die stapsgewijs tot 2030 moet oplopen tot 5 miljoen ton per jaar. De totale investering bedraagt €2,5 miljard en leidt volgens de investeerders tot 10.000 directe en indirecte banen.

'Als je als land veel duurzame energie produceert met stuwmeren en onshore wind, waar ga je dat dan voor gebruiken?’ Dat vraagt Jacob Ruiter, ceo van EIT InnoEnergy Benelux zich af. EIT InnoEnergy is een door de EU geïnitieerde investeringsmaatschappij, startup incubator en aanjager van innovatieve energieprojecten. 'Laat je er een datacenter op loeien? Of ga je de eigen industrie verduurzamen?' Dat laatste vonden een groep investeerders waaronder Scania, Daniël Ek (oprichter Spotify), en IMAS, een aan IKEA gelieerde stichting.

'Wij kijken naar de gehele waardeketen, dat is ook de reden dat de eindgebruikers van het staal aandeelhouder zijn in de toekomstige staalfabriek,' aldus Ruiter. 'We hebben berekend dat een gemiddelde personenwagen zo'n €100 extra kost wanneer je het staal langs volledig duurzame weg produceert.' Een no-brainer voor de gemiddelde consument of bedrijf dat mee wil gaan in de toenemende verduurzaming.

'De discussie rond groene waterstof gaat vaak over deze duurzame energiedrager als doel. Groene waterstof zou ca. €2,50/kg moeten kosten voordat het rendabel is in een oude waardeketen met bedrijven die elk marges moeten halen,' legt Ruiter uit. 'Wij zien het als een middel. Als je dit project met bedrijven uit de hele waardeketen opzet, is de meerprijs van duurzaam staal in eindproducten laag.'

In een conventionele hoogoven worden ijzeroxiden uit ijzererts via aardgas bij hoge temperatuur omgezet in ijzer en CO2. Daarna wordt het ijzer versmolten met kolen om er staal van te maken. Het proces van H2 Green Steel bestaat uit een eerste stap waarbij groene waterstof in een direct reduction reactor de ijzeroxiden uit ijzererts reduceert tot ijzer. Daarna zet de fabriek het ijzer in een electric arch furnace om in staal. Daar kan het vermengd worden met additieven die koolstof in het eindproduct brengen, en kan het vermengd worden met hoogwaardig schroot.

'De fabriek is volledig geëlektrificeerd,' aldus Ruiter die verder uitleg dat de CO2 uitstoot ongeveer 100 kg per ton geproduceerd staal bedraag tegenover 2 ton CO2 uitstoot per ton staal via conventionele productiemethoden. Het proces bestaat uit beproefde technologie. Het uitgestrekte terrein waar de fabriek moet komen ligt klaar, de aanbesteding voor de bouw start binnenkort.

Nederland?

Is dit iets voor Nederlandse partijen om over te nemen? Op Maasvlakte 2 hebben we nog wat ruimte, in IJmuiden zag men bij de laatste sneeuwbui zwarte sneeuw op de stranden. 'Je kunt hier alleen over nadenken als er heel veel duurzame energie het net op gaat. Maar als we in de verdere toekomst kijken en de grote geplande windparken op de Noordzee aangesloten worden, zijn daar zeker mogelijkheden.

EIT InnoEnergy is een in 2010 opgericht consortium van bedrijven en kennisinstellingen dat innovatie aanjaagt op het gebied van CO2 uitstoot reductie. EIT InnoEnergy zet H2 Green Steel langs dezelfde weg op als de European Battery Alliance. Uit dat project is de Zweedse batterijproducent Northvolt voortgevloeid, een bedrijf dat inmiddels een beurswaarde van €3,5 miljard heeft.

Naast het opzetten van nieuwe waardeketens heeft EIT InnoEnergy inmiddels €600 miljoen geïnvesteerd in duurzame energieprojecten. Het is een incubator voor zo'n 300 startups. Daarnaast investeert EIT InnoEnergy in human capital, inmiddels heeft het de opleiding van 1.200 masterstudenten gefinancierd. Door de korte lijnen met de Europese Unie, heeft EIT InnoEnergy goed toegang tot EU-subsidies of innovatiekredieten van de Europese Investeringsbank (EIB).