Elektriciteit opslaan in samengeperste lucht | Technisch Weekblad
Nieuws

Elektriciteit opslaan in samengeperste lucht

Wat is de beste manier om het fluctuerend aanbod aan energie van offshore windturbines op te slaan? Volgens het gepatenteerde concept van het FLASC-project (Floating Liquid-piston Accumulator using Seawater under Compression) van de universiteit van Malta is dat uitstekend te doen middels twee vaten met samengeperste lucht. Een daarvan bevindt zich op een betonnen plaat op de bodem van de zee; een tweede, groter drukvat drijft met kabels verbonden aan de betonnen plaat vlak onder het zeeoppervlak.

Onlangs voerde het wetenschappelijk team, onder leiding van prof.ing. Tonio Sant in de Grand Harbour van Malta met een prototype de eerste proefnemingen uit. In plaats van een offshore windturbine gebruikte het team een pv-zonnepaneel. De opgewekte elektriciteit zet een pompturbine aan het werk, die het onderste vat vult met water. Het hierin stijgende water perst daarna lucht via een voedingsleiding naar het drijvende opslagvat. Wanneer er vervolgens op een ander moment elektriciteit nodig is, stroomt er vanuit het bovenste vat samengeperste lucht naar het onderste opslagvat en verdringt daar het aanwezige water, dat naar de pompturbine stroomt en zo elektrische stroom opwekt. ‘De resultaten van dit prototype zijn erg bemoedigend en laten een hoog thermisch rendement zien’, schrijft Sant in een e-mail. ‘We constateren ook een interessant verschijnsel dat het omringende zeewater de efficiëntie van het systeem positief beïnvloedt.’

Het uiteindelijke opslagsysteem zal tien keer groter uitvallen, het totale volume aan samengeperste lucht bedraagt dan 12.900 m3. Bij een werkdruk van 60 bar is de elektrische opslagcapaciteit 7.500 kWh.