Energievoorziening kan nog alle kanten op | Technisch Weekblad
Nieuws

Energievoorziening kan nog alle kanten op

Beleidsstudies schetste vorige week vier scenario’s van de Europese energievoorziening over vijftig jaar. Daaruit blijkt dat internationale klimaatverdragen cruciaal zijn voor het aandeel van fossiele brandstoffen of van duurzame energie.

Den Haag – Hoe ziet de Europese energievoorziening er over vijftig jaar uit? Dat was het uitgangspunt in een studie van dr. Jos Bruggink, hoofd van ECN Beleidsstudies. Bruggink lichtte zijn scenario’s toe tijdens de viering van vijftig jaar ECN op 19 mei in Den Haag.

Uit alle vier varianten blijkt dat tussen 2010 en 2020 aardolie de belangrijkste energiebron blijft. Pas daarna is er een trendbreuk mogelijk ten gunste van duurzame energiebronnen. Of dat gebeurt is volgens de ECN-deskundige sterk afhankelijk van de naleving van de internationale klimaatverdragen, zoals ‘Kyoto’ en zijn opvolgers. ‘De huidige voortekenen zijn ongunstig. De VS weigeren mee te doen, en ook China en India met hun enorme kolenvoorraden tonen weinig animo.’ Alleen met een sterke regisseursrol van organisaties als de VN kan internationaal milieubeleid een succes worden.

In de conservatieve scenario’s ‘firewalled Europe’ en ‘fossil trade’ komt er geen trendbreuk in de komende vijftig jaar. In het eerste model bereikt het olieverbruik zijn piek tussen 2010 en 2020, waarna de energiesector zijn heil zoekt in kernenergie en kolencentrales. Alleen in de scenario’s drie (‘sustainable trade’) en vier (‘fenceless Europe’) is er sprake van een grotere rol van duurzame energiebronnen na 2020. Ongeacht welk scenario er in 2055 uit de bus rolt, denkt Bruggink dat Nederlandse bedrijven met nicheprojecten een rol van betekenis kunnen spelen.

In een ‘firewalled Europe’ kan er een kleine nucleair warmte/kracht eenheid komen op Texel. De modulaire eenheid van enkele tientallen megawatts voorziet het eiland van elektriciteit en warmte. De elektriciteit kan ook worden ingezet voor de waterstofproductie of voor zeewaterontzilting. Rond 2055 zijn er volgens Bruggink inherent veilige reactoren er zijn er adequate oplossingen voor het radioactief afval.

In de tweede variant (‘fossil trade’) kan ons land zich onderscheiden met de grootschalige raffinage van steenkool op de Derde Maasvlakte.

Bij een groter aandeel van duurzame energiebronnen wil Bruggink de Hondsbossche Zeewering deels afbreken. Hierdoor ontstaat bij Zijpe een estuarium, waar speciale zoutwaterplanten worden geteeld als grondstof voor biobrandstoffen. Tenslotte kan in de vierde variant nabij Amsterdam CS uit aardgas grote hoeveelheden waterstof worden geproduceerd. Hier komen stadsbussen op waterstof en auto’s met brandstofcellen dan tanken.