Europese subsidie voor waterstoffabriek Delfzijl | Technisch Weekblad
Nieuws

Europese subsidie voor waterstoffabriek Delfzijl

Een consortium van onder meer Nouryon en Gasunie ontvangt € 11 miljoen aan Europese subsidiegelden voor de verdere ontwikkeling van het groene waterstofproject DJEWELS. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van een 20 MW elektrolyser, de eerste in haar soort die op deze schaal wordt geïmplementeerd. De elektrolyser zal duurzaam opgewekte elektriciteit omzetten in waterstof.

Nouryon, voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals, en Gasunie werken samen met vier andere partijen voor de ontwikkeling van deze elektrolyser, die met behulp van elektriciteit water splitst in waterstof en zuurstof. McPhy levert de alkaline elektrolysers die op jaarbasis 3.000 ton groene waterstof moeten gaan produceren. DeNora levert elektroden voor de elektrolyser. BioMCN combineert waterstof met CO2 om zo methanol te produceren. Deze productiemethode van methanol levert een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar. Hinicio tot slot is betrokken als consultant.

De waterstofproductie zou plaats moeten gaan vinden op het Chemie Park Delfzijl; de 20 MW elektrolyser zou de eerste in haar soort zijn die op deze schaal in Europa wordt geïmplementeerd. De € 11 miljoen subsidie is afkomstig van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), een partnerschap tussen de Europese Commissie en industrie. Ook het Nederlandse Waddenfonds draagt € 5 miljoen subsidie aan het waterstofproject bij.

‘Dit project zal een springplank zijn voor de circulaire economie’, aldus Knut Schwalenberg, President Industrial Chemicals bij consortiumleider Nouryon. ‘Dankzij de betrokkenheid van de EU, de regio, een ervaren technologieleverancier en een belangrijke klant zijn we klaar voor de volgende fase om te bewijzen wat groene waterstof kan betekenen voor een duurzame toekomst.’

Van 20 naar 60 MW

Gasunie en Nouryon nemen later dit jaar een definitief investeringsbesluit over de waterstoffabriek in Delfzijl. Tegelijkertijd onderzoeken ze de mogelijkheid om de capaciteit van de elektrolyser te verhogen naar 60 MW met een andere groep partners. Met een waterstofproductie op die schaal zou het mogelijk moeten zijn om duurzame vliegtuigbrandstof te produceren.

De komst van de waterstoffabriek zou een enorme CO2-reductie teweegbrengen. Waterstof is een belangrijke grondstof voor de (chemische) industrie en wordt momenteel vooral gewonnen uit aardgas, waarbij CO2 vrijkomt.

Noord-Nederland probeert zich al langere tijd te profileren als waterstofeconomie.