Fijnstofreductie uitvogelen | Technisch Weekblad
Nieuws

Fijnstofreductie uitvogelen

Hilde de Laat | dinsdag 14 november 2017
Life Sciences, Onderzoek & R&D

Gelderland wil samen met de gemeenten uit de regio Food Valley, met Wageningen in het centrum van deze regio, de fijnstof­uitstoot in de pluimveesector beperken. De provincie startte daarom begin november een pilot om nieuwe fijnstofreductiesystemen te testen.

Ten tijde van de experimentplanning heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarop aangegeven de rapporten serieus te bekijken om de landelijke lijst met toegestane systemen aan te vullen.

Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, Aeres onderwijsgroep en Wageningen University and Research testen de tien geselecteerde systemen. Albert Winkel van Wageningen Livestock Research, gespecialiseerd in fijnstofemissies, is onder andere verantwoordelijk voor de proefopzet en analyses: ‘De achtergrondconcentratie van fijnstof is relatief hoog in Gelderland door de vele (pluimvee-) stallen. Het fijnstof afkomstig van kippen is heel anders van samenstelling dan het fijnstof in de lucht in steden. Stedelijk stof bevat bijvoorbeeld roet of metalen, terwijl het stof van kippen gevormd wordt uit veren en mest en daardoor rijk is aan bacteriën en endotoxinen. Enerzijds is dit slecht voor de gezondheid van de kippen en de pluimveehouder, anderzijds emitteert het fijnstof naar buiten, met gezondheidsproblemen voor omwonenden tot gevolg.’

Gezonde kippen

Pluimveehouders moeten daarom bij hun milieuaanvraag aangeven welke fijnstof­reducerende systemen zij gebruiken. Dit zijn veelal zogenoemde end-of-pipe-oplossingen zoals filtratiesystemen en luchtwassers, die de uitstoot naar buiten toe redu­ceren. Winkel: ‘De pilots in de Food Valley focussen echter op technieken in de stal zelf, die ook voordelen opleveren voor de gezondheid van kip en boer.’

In de vleeskuikenstal van pluimveehouder Snetselaar uit Lunteren is het eerste pilot­systeem inmiddels gestart; de PMX van firma Statiq Air (zie foto), die gebruik maakt van een ioniseermethode. Winkel legt uit: ‘In de stal hangen acht sigaarvormige apparaten van ongeveer 2 m hoog met dunne verticale draden. Op deze draden staat een hoge positieve spanning waardoor de lucht rondom de draad ioniseert. Deze elektrische lading wordt overgebracht aan de stofdeeltjes, waardoor zij op het apparaat plakken en langs de koker naar beneden vallen in de opvangbak.’

Uit de bocht vliegende stofdeeltjes

Een ander systeem – dat de komende weken wordt opgestart – is het droogfilter van de firma Veko. ‘Dit bedrijf past de uitvinding van het Duitse bedrijf Big Dutchman toe op dakventilatoren, terwijl het eerst alleen als wand voor gevelventilatoren bestond. Dubbelgelaagd plastic folie, met gaten van 1 cm doorsnee op verschillende plekken, dwingt de lucht om een scherpe bocht te maken in de holle ruimte tussen de folies, waardoor zwaardere stofdeeltjes uit de bocht vliegen en neervallen. Een deel van de gezuiverde lucht circuleert terug naar de stal en verbetert zo hopelijk ook het binnenklimaat.’

Winkel benadrukt dat deze pilotsystemen in bestaande stallen in te bouwen moeten zijn. ‘Ik noem deze systemen – hoe belangrijk ook – vaak ‘pleistersystemen’: je bent vooral bezig met symptoomonderdrukking. Daarmee bereik je vaak hooguit zo’n 20 tot 50 % reductie van fijnstof. Voor nieuw te bouwen stallen moeten we daarom toewerken naar een integrale oplossing: stallen die zo ontworpen zijn dat bewegingsvrijheid, strooisel en dierenwelzijn hand in hand gaat met lage emissies van stofdeeltjes en andere verontreinigingen. In een ander onderzoeks­programma gaan we ook aan die lange­termijnoplossing werken.’ Toch is hij blij met deze pilots: ‘Dat de overheid nu haar regelgeving aanpast om deze nieuwe systemen toe te staan bij aanvragen van milieuvergunningen is een echte doorbraak. Dit geeft een extra motivatie aan de innovatieve bedrijven die meedoen.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW