Forse CO2-besparing dankzij 'just in time' varen | Technisch Weekblad
Nieuws

Forse CO2-besparing dankzij 'just in time' varen

redactie | donderdag 18 oktober 2018

Als het havenbedrijf zeeschepen in de laatste twaalf uur voor aankomst op de hoogte houdt wanneer hun ligplaats beschikbaar is, kunnen zij hun vaarsnelheid hierop aanpassen. Vaart verminderen om 'just in time' aan te komen leidt tot een substantiële besparing van brandstof en schadelijke emissies, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse haven en TNO.

De resultaten zijn deze week gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de IMO Intersessional working group on the reduction of Greenhouse Gas emissions from ships. “Procentueel gezien gaat het nog om bescheiden getallen”, zegt Astrid Dispert, adviseur bij het Global Maritime Energy Efficiency Partnership. “Maar het zijn dit soort maatregelen die juist op korte termijn een uiterst nuttige bijdrage leveren aan het verkleinen van de ecologische footprint van de zeescheepvaart. “Daarnaast is het ook gewoon nog eens goed voor de portemonnee van rederijen.” 

Havenbedrijf en TNO analyseerden alle scheepsbewegingen in 2017 van containerschepen naar de Rotterdamse haven. “Door betere informatievoorziening kunnen schepen jaarlijks 4 procent, oftewel 134.000 ton CO2 besparen”, zegt Jan Hulskotte, senior researcher van TNO. “Gemiddeld moeten containerschepen hun vaarsnelheid met 5 procent aanpassen, om toch de geplande aankomsttijd te halen.” De besparing valt nog groter uit als schepen al meer dan twaalf uur voor aankomst beter worden geïnformeerd.

Ook met kortere wachttijden van schepen in ankergebieden zijn flinke besparingen mogelijk. Door contractuele verplichtingen moeten schepen in de bulkvaart nu soms uren tot dagen op de rede voor anker gaan. Hulskotte: “Als deze wachttijd gemiddeld 12 uur korter zou zijn, zet dat echt zoden aan de dijk. Op jaarbasis kun je de uitstoot hiermee met 35 procent reduceren. Dat is 188.000 ton CO2 en 1.000 ton stikstofoxiden.”

Dashboard

Volgens Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam, laat het onderzoek zien dat efficiencymaatregelen binnen handbereik liggen. Eerder dit jaar nam de haven port call optimisation-platform 'Pronto' in gebrui. Door verschillende databronnen te combineren kunnen reders een havenbezoek nauwkeurig plannen.

Het havenbedrijf heeft de data uit het onderzoek binnen Pronto omgezet in een dashboard dat ‘just in time'-varen mogelijk maakt. Rederijen kunnen zien wat de vaarsnelheid was, wat de ideale snelheid was geweest en hoeveel brandstof en CO2 er in dat geval bespaard had kunnen worden. “Een mooie stap, waarvan we hopen dat deze ook in andere havens navolging krijgt”, aldus Castelein.