Frankrijk ontwerpt nieuwe kweekreactor | Technisch Weekblad
Nieuws

Frankrijk ontwerpt nieuwe kweekreactor

De Franse producent van kerncentrales Areva en het Commissariaat voor Energie uit Atomen (CEA) gaan samen een snelle kweekreactor ontwerpen. De Franse regering heeft hiervoor 650 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het ontwerp van Areva en CEA heet Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) en zal een vermogen krijgen van 600 MW. In 2017 is het ontwerp zover dat de Franse regering kan besluiten tot de bouw van een demonstratiecentrale, die in 2020 in bedrijf kan komen. Areva zal het nucleaire deel ontwerpen, terwijl het CEA de controle over het project krijgt en de reactorkern met de brandstofelementen ontwerpt. Er werken nu al 250 mensen aan het project. Dat zal oplopen naar 350 eind 2012.

 

‘We willen dat de Astrid-reactor minimaal hetzelfde veiligheidsniveau heeft als de EPR, de European Pressurizedwater Reactor’, aldus Pierre Le Coz van het CEA. Van dit laatste type zijn nu reactoren in aanbouw in Finland en Frankrijk. Die veiligheidseis betekent dat de kans op een kernsmelting kleiner moet zijn dan één keer in de miljoen jaar en dat er voorzieningen zijn, die voorkomen dat er – als toch een kernsmelting optreedt – grote lozingen radioactiviteit plaatsvinden die evacuatie van de omgeving nodig maken.

 

Le Coz stelt dat ‘Astrid zo ontworpen zal worden dat de uitvoerbaarheid van de levensduurverkorting van het radioactieve afval ermee is te onderzoeken.’ Wat dat betreft volgt de Astrid-reactor de Phenix-kweekreactor op, waar een begin is gemaakt met dit type onderzoek.

 

De gebruikte brandstof gaat naar een nog te ontwerpen opwerkingsfabriek. Daarbij worden
zowel het gevormde plutonium als de radioactieve stoffen die lang gevaarlijk blijven (actiniden), afzonderlijk uit de gebruikte brandstof gehaald. Die radioactieve stoffen kunnen dan samen met het plutonium weer in de reactor gebruikt worden. De langlevende radioactieve stoffen worden dan gedeeltelijk omgezet in splijtingsproducten met een kortere halfwaardetijd.

 

Frankrijk wil met de Astrid-reactor voortbouwen op eerdere ervaringen met snelle kweekreactoren. De Phenix met een vermogen van 250 MW was van 1973 tot vorig jaar in bedrijf en de Superphenix (1.200 MW) van 1986 tot eind 1999.

 

Het afgescheiden plutonium en de actiniden zijn de brandstof voor de snelle kweekreactor. Splijting van plutonium geeft warmte voor elektriciteit en nieuw plutonium. De splijting gebeurt met zogenoemde snelle neutronen. Uranium daarentegen splijt door langzame neutronen. ‘Snel’ slaat niet op het tempo waarmee wordt gekweekt. Het nieuw gevormde plutonium zou men kunnen gebruiken in weer een volgende kweekreactor. Dit geeft het idee van een oneindige energiebron.