Gas-, olie-, stroom- en zelfs een windhub | Technisch Weekblad
Nieuws

Gas-, olie-, stroom- en zelfs een windhub

Dankzij Slochteren en vele kleine gasvelden vormt Nederland een gashub.

Het pijpleidingnetwerk, met vertakkingen naar omringende landen, vormt de basis van de gasrotonde voor transport van aardgas uit verder weg gelegen velden. Uitbouw van de gasrotonde vraagt om investeringen in uitbreiding en vernieuwing van het Nederlandse en Duitse pijpleidingennetwerk van Gasunie (6 miljard euro), in gasopslag (7 miljard) en lng-installaties (2,5 miljard). De overheid zal die investeringen bevorderen. Er zijn bedrijven bij betrokken zoals Shell, Gasunie, Heerema, Huisman Itrec, SBM Offshore, Vopak, Taqa en branche-organisatie IRO.

Maar er is ook een oliehub: Nederland is wereldwijd een belangrijke raffineerder van aardolie, en zelfs de tweede exporteur van olieproducten. Bovendien ontwikkelt zich een elektriciteitshub, dankzij Norned en Britned en het door Tennet overgenomen Duitse E.on-netwerk. Daarnaast kan er in de toekomst dankzij vele lege gasvelden een CO2-hub ontstaan, evenals een biomassahub (overslag Rotterdamse haven), en een windhub als er grote windparken op de Noordzee komen.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!