Gaswinning met CO2-injectie | Technisch Weekblad
Nieuws

Gaswinning met CO2-injectie

Ingenieursbureau Energeo wil eventuele aardgaswinning in de Waddenzee combineren met de gelijktijdige injectie van kooldioxide om bodemdaling te voorkomen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ziet weinig in het voorstel.

Woerden – Zo vader, zo kleinzoon. Op 8 november 1963 wees ir. W.A.B Meiborg in een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noorden op de risico’s van bodemdaling door de gasproductie in Slochteren die toen net was gestart. Ruim veertig jaar later maakt zijn kleinzoon ir. Willem Meiborg zich sterk voor de gelijktijdige injectie van kooldioxide (CO2) en aardgaswinning in vijf nieuwe velden in de Waddenzee. De NAM hoopt hier zo’n veertig miljard m3 aardgas te winnen via gedevieerd boren vanaf het vasteland.

Meiborg: ‘Als een van de eersten waarschuwde mijn grootvader voor de verstoring van het grondmechanisch evenwicht in de bodem. Daarom pleit ik voor CO2-injectie     tijdens    de aardgasproductie om de verminderde druk te compenseren. Zolang de bodemdruk, of eigenlijk de korrelspanning, intact blijft treedt er geen bodemdaling op.’

Volgens Meiborg heeft CO2 dee beste eigenschappen.

‘Kooldioxide kan via een aparte put in het gasveld worden geïnjecteerd, waar het door de hoge drukken van 400 bar zich als een vloeistof gedraagt.’ Meiborg denkt dat CO2 niet zal mengen met aardgas in het poreuze gesteente. Op dat punt is de NAM het fundamenteel met hem oneens.

 

Waddenzee

Opgeleid als civieltechnisch ingenieur heeft Meiborg op 1 januari 2004 in Woerden zijn eigen raadgevend ingenieursbureau opgericht, genaamd Energeo. Daarbij richt hij zich vooral op funderingen, ondergronds bouwen, grondwaterbescherming, koudeen warmteopslag en warmtepompen. ‘Door de discussies over gaswinning in de Waddenzee ben ik drie jaar geleden gaan zoeken naar een oplossing voor de bodemdaling, zonder dit natuurgebied aan te tasten. Daaruit kwam CO2-injectie als beste aanpak naar voren, ook omdat dit broeikasgas dan niet in de atmosfeer terecht komt.’

De Woerdense ingenieur baseert zijn voorstel op eigen kennis, gesprekken met deskundigen en proefprojecten als het Sleipnerveld in Noorwegen en het CO2-Capture project in de VS.

De discussie over de gaswinning is weer actueel geworden nu de Adviesgroep Waddenzeebeleid onder leiding van Wim Meijer op 1 april zijn eindrapport heeft uitgebracht. De hoofdconclusie luidt dat gaswinning in vijf nieuwe velden haalbaar is als aan de milieuen veiligheidscriteria wordt voldaan. Mogelijk neemt het kabinet vandaag (25 juni) al een besluit, waarna de Tweede Kamer later dit jaar zijn eindoordeel velt.

 

Deltaplan

Inmiddels probeert Meiborg een welwillend oor te vinden bij zowel politici, maar ook bij bedrijven als NAM, Gasunie, Gaz de France (dat werkt aan een proefproject in de Noordzee), Nuon, NITG-TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen. De reacties variëren van afhoudend tot geïnteresseerd. Meiborg wil de CO2-injectie namelijk onderbrengen in zijn Deltaplan voor Duurzame energie. ‘Dat is gebaseerd op zoveel mogelijke duurzame energiebronnen. Ik pleit voor een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in Noord-Friesland die voldoende CO2 produceert voor ondergrondse opslag. Een tweede aanvoerlijn komt via reformers die waterstof uit aardgas produceren, waarbij eveneens CO2 vrijkomt. Waterstof is een schone brandstof voor onder andere motorvoertuigen en brandstofcellen. Met de elektriciteit uit de nieuwe centrale kunnen grote aantallen warmtepompen worden aangedreven die zorgen voor verwarming en koeling van woningen en gebouwen. Dan kan in combinatie met koudeen warmteopslagsystemen.’

Om zijn plannen kracht bij te zetten wil Meiborg met steun van de overheid en bedrijven een proefproject opzetten. Hij denkt aan een klein aardgasveld nabij Woerden. Tijdens zo’n project kan men dan allerlei aspecten onderzoeken, zoals injectiesnelheid, drukopbouw, de verhouding tussen aardgas en CO2, en de kosten.

 

Compactie

In een reactie zegt de NAM dat Meiborg een ‘interessant plan heeft’ dat echter weinig praktische voordelen oplevert. ‘Er is nauwelijks sprake van bodemdaling aangezien de compactie wordt gecompenseerd door natuurlijke aanslibbing.’

‘In de nieuwe gasvelden onder de Waddenzee heersen hoge drukken tussen 350 tot 600 bar, waardoor er zeker een menging gaat ontstaan tussen CO2 en aardgas. En we denken niet dat het lukt om op economisch verantwoorde wijze voldoende CO2 aan te voeren’, aldus de NAM-woordvoerder.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!