Nieuws

Geen berging maar ‘bypass’ voor hoogwater

Haarlem – De vijf provincies die gelegen zijn aan de grote rivieren hebben afgelopen maandag hun Regioadvies Ruimte voor de Rivier aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden. De provincies stellen daarin voor om pieken in de rivierafvoeren op te vangen binnen het stroomgebied door, onder meer, hogere dijken en verdieping van het winterbed. Ze zetten zich af tegen de mogelijkheid van opvang van water in daartoe aangewezen bergingsgebieden.

De Gelderse gedeputeerde Harry Keereweer is een verklaard tegenstander van wat de toenmalige staatssecretaris De Vries ooit betitelde als ‘calamiteitenpolders’. Keereweer is nu voorzitter van de Regionale Stuurgroep voor de Bovenrivieren. Zoals te verwachten zijn boeren en andere bewoners in potentiële bergingsgebieden fel tegenstander van inundatie om te voorkomen dat het water in dichtbevolkte gebieden over de kade loopt.

In plaats van waterberging kiezen de provincies voor snellere afvoer van water binnen de dijken en via hoogwatergeulen of ‘bypasses’. Zo wil Gelderland hoogwatergeulen bij Veessen-Wapenveld, Deventer en Zutphen aanleggen.

Belangrijk element in de discussie is de vraag hoe groot de te verwachten afvoeren zullen zijn als gevolg van klimaatverandering en extreme hoeveelheden regen. Als ‘maatgevende afvoer’, de maximale hoeveelheid water die bij Lobith kan passeren, gold het getal van 12.000 m3 per seconde. Na de hoogwaterstanden in 1993 en 1995 is dat getal op 16.000 komen te liggen, maar Rijkswaterstaat wil op langere termijn (2050) uitgaan van 18.000 m3/s.

In juli 2004 bracht de provincie Gelderland samen met de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen een studie uit naar te verwachten hoogwaterstanden. Ook in deze studie gaat men uit van die getallen, maar daarnaast wijst men erop dat het risico van overstroming in Nederland minder groot is, omdat bij extreem hoogwater in Duitsland wel water wordt opgevangen in bergingsgebieden.

Deel deze pagina
Gratis proefabonnement TW

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers TW

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Rijkswaterstaat Meet & Greet Projectmanagement

Op 30 september om 16 uur organiseert Rijkswaterstaat een meet & greet voor (toekomstige) projectmanagers die willen weten hoe het is om aan grote infrastructurele projecten te werken bij Rijkswaterstaat. Neem kennis van ons Integraal Projectmanagement Model (IPM) en  spreek informeel met projectmanagers onder genot van een hapje en drankje.  Kijk hier voor meer informatie

Vision & Robotics

Vision & Robotics is hét onafhankelijke vakblad voor machinebouwers, system integrators en eindgebruikers van productielijnen in de maak- en agro-/foodindustrie. 

Graag meer lezen over onderwerpen zoals robotica, sensoren, kunstmatige intellegentie en nog veel meer klik hier

Vision & Robotics heeft ook een nieuwsbrief! klik hier om je in te schrijven.

TW online gratis voor jongeren

TW Investeert in technisch onderwijs

Leerlingen tot 18 jaar lezen gratis TW. Meld je aan en ontvang 23 online edities per jaar geheel gratis!

Naar boven