Nieuws

Geo-Engineering ligt onder vuur

Thomas van de Sandt | vrijdag 20 april 2007
Maritiem & Offshore, Bouw & Civiele Techniek, Arbeidsmarkt & Onderwijs

In de sectie geotechniek van de TU Delft heerst onvrede over de samenwerking met GeoDelft in het nieuwe kenniscentrum Geo-Engineering.

De problemen spitsen zich vooral toe op het feit dat beide partijen eigenaar zijn van de kennis die in het onderzoekscentrum is ontwikkeld. Alle onderzoeken van de sectie geotechniek vallen volgens het samenwerkingscontract in beginsel binnen het centrum. ‘GeoDelft kan dus kennis uit TU-onderzoek gebruiken in haar adviesrol’, zegt de Delftse professor Frans Molenkamp in universiteitsblad Delta.

Tegenover Technisch Weekblad bevestigt Molenkamp zijn bedenkingen. ‘Het wordt extra moeilijk subsidies binnen te halen. STW betaalt onderzoek van universiteiten, maar in principe niet van instituten als GeoDelft. Dat betekent dat er onderhandelingen moeten komen hoeveel GeoDelft moet terugbetalen voor het gebruik van met STW-geld vergaarde kennis. Dan kan een kwalitatief goed onderzoek afbreken op financiële onderhandelingen waarop wij geen invloed hebben.’

Behalve subsidieverstrekkers hebben ook concurrenten van GeoDelft problemen met de nieuwe positie van het bureau. Baggeraar Boskalis liet al weten een door het bedrijf gefinancierde promovendus terug te trekken uit de TU als GeoDelft zomaar de onderzoeksresultaten kan opstrijken.

Prof. ir. Louis de Quelerij, decaan van de faculteit waar geotechniek onder valt en bestuurslid van het kenniscentrum, deelt de zorgen niet. Hij wijst in Delta op de extra mogelijkheden als GeoDelft binnenkort opgaat in het instituut Deltares, samen met Delft Hydraulics en onderdelen van TNO en Rijkswaterstaat. ‘Het is goed een hechte samenwerking met Deltares te hebben, omdat daar veel financieringskanalen zijn.’

Het is nog onduidelijk hoe de universiteit verder omgaat met de heersende onvrede. ‘Zolang de decaan voor de samenwerking blijft, zullen wij ons daar als sectie in moeten schikken’, zegt Molenkamp.

Toch is ook de fundering onder het kenniscentrum zwak te noemen. Eerder werd al bekend dat de samenwerking mogelijk niet rechtsgeldig is. Voor ondertekening van het contract is namelijk geen advies gevraagd aan beide medezeggenschapsraden. Juist de omissie om de onderzoekers zelf om hun mening te vragen, komt nu dubbel op het bordje van de beleidsmakers terecht.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW