Golfradar helpt helikopters landen | Technisch Weekblad
Nieuws
Zr. Ms. Karel Doorman

Golfradar helpt helikopters landen

Een andere radartechnologie, die niet in de war raakt van regen of sneeuw, maakt het mogelijk om de hoogte en frequentie van golven veel beter te voorspellen.

Dat blijkt uit praktijkproeven van NLR, MARIN en enkele partners aan boord van het Nederlandse marineschip Karel Doorman. Dankzij beter inzicht in aankomende golven moeten helikopters veiliger kunnen landen.

‘We hebben nu een proof of concept’, zegt onderzoeker Jos Koning van MARIN. ‘Het voorspellen van golven gaat goed. Maar er is nog veel te doen voor we het naar de praktijk kunnen brengen. We moeten bijvoorbeeld nog testen voor variaties in de golfrichting en het radarsysteem zelf moet robuuster worden uitgevoerd dan de laboratoriumopstelling die we nu aan boord hebben gebracht.’

Snelle bewegingen

Bestaande systemen zijn in staat voorspellingen over golven tot een minuut van tevoren af te leiden uit standaard navigatieradarbeelden. Om helikopters veilig te laten landen, zijn langduriger en gedetailleerdere data nodig. Het nu geteste systeem maakt gebruik van zogenoemde continuous wave radar, die speciaal geschikt is om snelle bewegingen waar te nemen.

Naast het verder ontwikkelen van de radartechnologie is een vervolgstap het aanbieden van de informatie aan piloten. Daarvoor bestaan de nodige ideeën, variërend van een scherm in de cockpit tot terugkoppeling in de vorm van trillingen of piepjes in de koptelefoon. Verschillende mogelijkheden zijn al getest in de simulator van NLR in Amsterdam, maar praktijkproeven zullen moeten uitwijzen welke vorm het meest bruikbaar is voor piloten die toch al heel veel informatie tegelijk moeten verwerken.