Nieuws

Grenzenloze ingenieurs

KiviNiria richt naar analogie van Artsen Zonder Grenzen een vakafdeling Ingenieurs Zonder Grenzen op. Dit moet een platform worden voor ingenieurs en studenten die zich (willen) inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. De afdeling wil als expertpool voor ontwikkelingsorganisaties fungeren, maar zal in eerste instantie niet zelf projecten aannemen.

De oprichting geschiedt in samenwerking met de Werkgroep Ontwikkelingstechnieken (WOT) van de Universiteit Twente, en met De Civiel Ingenieur, een vereniging die met technische kennis kleinschalige, niet-commerciële organisaties ondersteunt die charitatieve projecten in het buitenland uitvoeren. Andere ingenieursverenigingen of organisaties die zich vanuit een ingenieursachtergrond inzetten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen partner worden van de nieuwe vakafdeling.

Ingenieurs Zonder Grenzen presenteert zich op 27 april tijdens een bijeenkomst in het KiviNiria-gebouw in Den Haag. Daar zal de rol van kennisoverdracht bij de ontwikkeling van een land worden besproken.


www.kiviniria.nl