Groene stroom uit slibverbranding | Technisch Weekblad
Nieuws

Groene stroom uit slibverbranding

Moerdijk – Op woensdag 30 maart nam de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk een stoommotor in gebruik om ‘groene’ elektriciteit te produceren. Het gaat volgens de initiatiefnemers SNB en Siemens Energy Services om de eerste toepassing van dit motortype, een moderne versie van de stoommachine, voor de opwekking van groene stroom. Hoofdaannemer is Siemens Energy Services, onderdeel van Siemens Nederland in Den Haag.

SNB verwerkt in Moerdijk jaarlijks 400.000 slibkoek in vier wervelbedovens. Dit slib is afkomstig van waterschappen in Midden- en Zuid-Nederland. In de verbrandingsovens heeft de verbranding van voorgedroogd slib plaats bij 850–900 °C. De ovens zorgen tevens voor de stoomproductie die voor driekwart wordt gebruikt voor de slibdroging (van 77 naar 60 procent).

Tot dusver bleef dus 25 procent van de stoom ongebruikt. SNB had echter al langer plannen om deze potentiële energiebron te gebruiken voor de elektriciteitproductie. Siemens Energy Services adviseerde SBN een stoommotor te gebruiken die via een generator ‘groene’ elektriciteit produceert. Jaarlijks moet het gaan om 3,2 miljoen kilowattuur. Afhankelijk van de jaarlijkse stroomproductie geeft het ministerie van Economische Zaken tien jaar een subsidie van 250.000 tot 300.000 euro. Dit omdat de stoommotor fossiele brandstoffen uitspaart en de installatie dus minder C02 -uitstoot.

Het project kost zo’n 750.000 euro. Volgens Siemens zijn er in Nederland meer industrieën die belangstelling hebben voor een stoommotor in combinatie met elektriciteitsproductie.