Nieuws

‘Groene waterstof vereist snelle stappen’

Gerald Schut | donderdag 7 juni 2018

Om bij de grootschalige uitrol van offshore windparken op de Noordzee gebruik te kunnen maken van de bestaande infrastructuur voor gasvelden is haast geboden, waarschuwt onderzoeksinstituut TNO

De oproep om nog dit jaar verstrekkende besluiten te nemen komt in dezelfde week, waarin een breed verbond van netbeheerders, energiebedrijven, milieuorganisaties, industrie en wetenschappers (de Waterstofcoalitie) ervoor pleiten om inzet op groene waterstof op te nemen in het Energieakkoord. Door de productie van waterstof uit hernieuwbare energie (groene waterstof) te subsidiëren kan de productie concurrerend worden, zoals eerder het geval was met de aanleg van wind op zee, die nu zonder subsidie kan.

In de komende 20 jaar worden 156 platforms, 3.000 km pijpleiding en 700 putten voor olie- en gaswinning uit productie genomen. De kosten daarvoor worden op 3,7 miljard euro geraamd. Door die infrastructuur te gebruiken voor het transport van waterstof van windparken naar het vasteland is een miljardenbesparing mogelijk. Daarvoor moet de productie van waterstof uit windenergie concurrerend worden. Op dit moment wordt de 800 kiloton waterstof voor de industrie gemaakt in gascentrales (grijze waterstof). Door nu groene waterstof te subsidiëren (bijvoorbeeld via de SDE+ regeling) kan straks goedkoper waterstof worden ingezet om overschotten windenergie naar land te transporteren. Het transport van energie in de vorm van moleculen is goedkoper dan in de vorm van elektronen.

Nu al mag 0,5 procent waterstof in gasleidingen worden bijgemengd, waarna het op land weer gescheiden kan worden. Die mogelijkheid blijft onbenut en kan worden uitgebreid: in Duitsland mag 10 procent waterstof worden bijgemengd.

Tijdelijk of permanent

De tijdelijke opslag van waterstof in gasvelden op zee zal gaan concurreren met de permanente opslag van CO2 in diezelfde velden. In het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2030 20 megaton CO2 ondergronds moet zijn opgeslagen. CCS speelt ook een rol bij de productie van ‘blauwe waterstof’, zoals gepland is in de Magnum centrale bij Eemshaven waarbij de CO2, die vrijkomt uit de productie van waterstof uit gas wordt opgeslagen in Noorwegen.

De capaciteit van enkele lege gasvelden volstaat om de 9 miljard kuub waterstof als buffer op te slaan, die zou ontstaan als de volledige 10 GW windcapaciteit (10 keer zoveel als nu) die Nederland in 2030 op de Noordzee wil hebben, zou worden omgezet in waterstof (315 PJ per jaar).

Waterstof Coalitie

De Waterstof Coalitie is weliswaar een initiatief van Greenpeace Nederland, maar bundelt ook talrijke andere partijen uit de energiewereld: netbeheerders, industriële en energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. AkzoNobel, Alliander, Engie, Eneco, Enexis, Gasunie, Groningen Seaports, Havenbedrijf Rotterdam, Innogy, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, New Energy Coalition, Nuon, OCI Nitrogen, Stedin, Tata Steel, Tennet, ThyssenKrupp, TU Delft, TU Eindhoven, VNO-NCW en Yara maken er (al) deel van uit.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW