Grondverbetering met bacteriën | Technisch Weekblad
Nieuws

Grondverbetering met bacteriën

GeoDelft ziet goede mogelijkheden in grondverbetering met bacteriën. Daarbij gaat het vooral om het produceren van biocement en biosealing, het versterken van zand en het dichten van lekkende constructies. Zo heeft een praktijkproef laten zien dat het mogelijk is een gat in een ondergrondse container te dichten.

Gouda – ‘Biologische grondverbetering heeft vele, vaak nog onbekende mogelijkheden. Daarbij is het belangrijk om open te staan voor nieuwe ideeën en technologieën, ook uit andere disciplines. We kunnen veel leren van de ervaringen in de medische wetenschap op het gebied van genetica.’ Dat verklaarde ir. Waldo Molendijk, sectordirecteur van GeoDelft, vorige week op de CUR-Netwerkdag in Gouda.

Hij sprak over de activiteiten van GeoDelft op het gebied van biologische grondverbetering dat tot doel heeft om via biochemische reacties de grondeigenschappen te veranderen.

Samen met Volker Wessels en de TU Delft is het Delftse kennisinstituut in 2003 begonnen met het produceren van zogeheten biocement. Door verandering van de (bio)chemische processen blijkt het mogelijk te zijn om hoogwaardig zandsteen te produceren uit losse zandkorrels. Onderzoek van een Australische promovendus zette GeoDelft enkele jaren geleden op het juiste spoor. Als kansrijke toepassingen van biocement denkt Molendijk onder andere aan het beschermen van dijklichamen tegen erosie en de versteviging van funderingen van autoen spoorwegen.

Bij BioSealing gaat het erom de doorlatendheid van de grond te verminderen. Onder invloed van suiker en zetmeel produceren bacteriën een slijmerig afvalproduct dat als afdichting dient.

Bij dit onderzoeksproject zijn ook het bedrijf Visser en Smit Bouw en de Technische Universiteit Delft betrokken. Toepassingen zijn volgens    Molendijk het dichten van lekkende damwanden, folieconstructies en containers. Eerder dit jaar werd een proef met een ondergrondse container op een braakliggend industrieterrein succesvol afgerond: binnen enkele maanden hadden de bacteriën het gat in de containerwand gedicht. Molendijk: ‘We concentreren ons in eerste instantie op zand omdat dat qua bodemeigenschappen het meest geschikt is. Voor klei en veen zijn er wellicht in de toekomst ook mogelijkheden, maar daarvoor moet nog veel fundamenteel onderzoek worden gedaan.’

 

www.geodelft.nl