Gronings huis op triltafel | Technisch Weekblad
Nieuws

Gronings huis op triltafel

Thomas van de Sandt | vrijdag 14 augustus 2015
Bouw & Civiele Techniek, Beleid & Bedrijfsvoering

Het Italiaanse kennisinstituut EUcentre bouwt in zijn laboratorium in Pavia een typische Groningse woning na op een triltafel. In september doet het instituut met deze opstelling onderzoek naar het effect van aardbevingen op de woning.

Opdrachtgever is de NAM die in november een volgende voorgangsrapportage indient bij het ministerie van EZ van het onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

De trillingsintensiteit wordt tijdens het onderzoek steeds verder opgevoerd, waarbij de Italianen het huis met camera’s en sensoren in de gaten houden. Dit moet een meer realistisch beeld geven van de aardbevingsbestendigheid van huizen dan de modellen die hiervoor tot nu toe worden gebruikt. (tvds)