Grontmij onderzoekt waterkwaliteit Estland | Technisch Weekblad
Nieuws

Grontmij onderzoekt waterkwaliteit Estland

Nu de Kaderrichtlijn Water ook in de nieuwe EU-landen geldt onderzoekt Grontmij de waterkwaliteit in Estland. Ook Witteveen+Bos en Ecorys zijn erbij betrokken.

Tallinn – Ook de nieuwe idstaten die op 1 mei 2004 toetraden tot de Europese Unie, hebben te maken met de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarom is Grontmij sinds twee weken betrokken bij een studie naar de (drink)waterkwaliteit in het noord westen van Estland. Het gaat om het deelstroomgebied Harju dat rondom de hoofdstad Tallinn ligt. In dit gebied van 6050 km2 leven 590.000 mensen, het merendeel in Tallinn.

‘Het ministerie van Milieu in Estland wil weten of dit gebied geschikt is als grootschalig winningsgebied voor drinkwater’, vertelt ir. Enrico Moens, adviseur waterbeheer bij Grontmij en nauw betrokken bij het project. ‘Probleem is dat hier verhoogde concentraties radioactiviteit voorkomen. Dit komt door natuurlijk uranium in de bodem.’

Samen met de Geologische Dienst van Estland voert een Nederlands consortium onder aanvoering van Grontmij de komende 1,5 jaar een studie uit naar het stroomgebied van de rivier Harju. Doel hiervan is de waterkwaliteit van het gehele stroomgebied, inclusief zijrivieren en meren, in kaart te brengen. Als hoofdaannemer stelt Grontmij het zogeheten stroomgebiedplan op. Ook verzorgt het ingenieursbureau uit De Bilt de trainingen voor de regionale vertegenwoordigers van het Estse milieuministerie. ‘De bedoeling is dat deze functionarissen elders in het land deze waterkwaliteitsplannen gaan opstellen.’ Het stroomgebiedplan beschrijft onder andere het functioneren van het bestaande watersysteem, de invloed van menselijke activiteiten op de waterkwaliteit en de verwachte economische groei. Ecorys, het voormalig Nederlands Economisch Instituut (NEI), kijkt naar de financieel-economische aspecten, terwijl Witteveen+Bos helpt bij de analyse van het oppervlaktekwaliteit. Estland hoeft volgens Moens niet bij het nulpunt te beginnen. Zo heeft Grontmij de afgelopen twee jaar al een soortgelijk project uitgevoerd in de re gio Pärnu, nabij de grens met Letland. Ook in Hongarije, Slovenië, Roemenië en Turkije heeft het Nederlandse ingenieursbureau de waterkwaliteit bestudeerd.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!