Grootschalige biomethanolproductie in maart van start | Technisch Weekblad
Nieuws

Grootschalige biomethanolproductie in maart van start

Thomas van de Sandt | vrijdag 16 januari 2009
Energie, Maritiem & Offshore

Begin maart moet de oude methanolfabriek in Delfzijl zijn omgebouwd om biomethanol te kunnen maken. De installatie van BioMCN is de eerste in Nederland voor de grootschalige productie van een tweede generatie biobrandstof.

BioMCN, een consortium van Econcern, de NOM en Oakinvest, heeft haar intrek genomen in de voormalige Methanor-fabriek op het Chemiepark Delfzijl. Hier vond tot 2006 methanolproductie uit aardgas plaats. Toen ging de fabriek op de fles, omdat deze niet langer kon concurreren met installaties in het Midden Oosten en Zuid Amerika op goedkoper gas.

Voor de initiators van BioMCN was dat de uitgelezen mogelijkheid om hun idee voor het maken van biomethanol in de praktijk te brengen. Na het bouwen van een aantal extra installaties is de fabriek in maart klaar voor productie uit glycerine, een bijproduct van de productie van biodiesel. BioMCN wil jaarlijks tweehonderd kiloton biomethanol produceren, vooral bedoeld als brandstof. Daarmee beschikt het bedrijf straks over de eerste grote biomethanolfabriek ter wereld.

Daarnaast is BioMCN, na voltooiing van de nieuwe plant, wereldwijd de grootste tweede generatie biobrandstof-productiefaciliteit. Tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit biologische reststromen en concurreren derhalve niet met voedselproductie.

De voeding voor de installatie in Delfzijl is ruwe glycerine, afkomstig van (eerste generatie) biodieselfabrieken. De glycerine wordt middels vacuümscheiding gezuiverd, vervolgens vergast en omgezet in syngas en uiteindelijk omgezet in methanol.

Het laatste deel van deze route (kraken tot syngas en methanolsynthese) is gelijk aan de productie uit aardgas. Het meest bijzondere onderdeel is het vergassingsproces. Deze techniek is door BioMCN gepatenteerd. ‘Rond het kookpunt degradeert glycerine heel snel. De crux is het kiezen van dusdanige apparatuur en procesomstandigheden dat dit niet gebeurt’, zegt Karel Lanting, process engineer in Delfzijl.

Lees verder onder de foto

De installatie van BioMCN in Delfzijl. Waar eerst methanol uit aardgas werd gemaakt, produceert men nu biomethanol uit het bijproduct van biodiesel (beeld: BioMCN).

Sinds maart 2008 heeft BioMCN al een vergasser op pilotschaal staan. De prestaties van deze pilot, die gebruik maakt van zuivere glycerine, zijn goed. ‘De opbrengst uit zuivere glycerine is bijna honderd procent. De grote installatie zullen we vanaf maart moeten gaan optimaliseren’, aldus Lanting.

De vacuümzuivering en de vergassing kosten relatief veel energie. BioMCN heeft daarom een contract afgesloten met E.on om uit de nabijgelegen afvalenergiecentrale stoom te betrekken.

Voor de productie van tweehonderd kiloton bio-methanol is 250 kiloton ruwe glycerine nodig. Dat is ongeveer de hoeveelheid die tien biodieselfabrieken produceren. BioMCN wil vooral afnemen van biodieselproducenten in Europa, maar kijkt ook naar Azië en Zuid Amerika.
De prijs van glycerine lijkt met de toenemende vraag naar biodiesel voorlopig geen probleem. Toch wil BioMCN op lange termijn niet meer afhankelijk zijn van biodieselproducenten alleen. ‘Daarom onderzoeken wij ook mogelijke alternatieven’, aldus Lanting. Zo is het in principe mogelijk biomethanol te maken uit houtafval. ECN heeft een techniek ontwikkeld (torrefactie) om houtachtig materiaal om te vormen tot hoogenergetische pellets. Deze pellets zouden wellicht een goede grondstof kunnen zijn voor biomethanolproductie.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!