Nieuws

Grootste zeewierlab staat in Petten

Gerald Schut | donderdag 8 november 2018

Op 7 november is het zeewierlab van ECN part of TNO in Petten officieel geopend. Volgens TNO is dit het grootste laboratorium voor verwerking van zeewier wereldwijd. Waar voorheen ladingen van 2 kg nat zeewier per keer konden worden verwerkt, heeft het laboratorium voortaan een capaciteit van 50 kg per batch. TNO hoopt dat eind volgend jaar voor het eerst een auto rijdt op E10 met zeewierbiobrandstof.

Zeewier wordt gezien als een veelbelovende en duurzame toekomstige bron van energie en grondstoffen. Aan ruimte lijkt geen gebrek, aangezien 70 % van de aarde bedekt is door zeeën en oceanen. Laboratorium -coördinator Jaap van Hal vertelt dat grootschalige zeewierteelt op 9 % van de Nederlandse Noordzee 350 PJth zou kunnen leveren, ofwel een tiende van het totale Nederlandse energieverbruik.

Er zijn wel 18.000 soorten zeewier. Groene wieren groeien in de zomer, bruine in de winter en rode in de lente en zomer. ECN gaat proberen de suikers uit een vijftal soorten om te zetten in bio-ethanol en bio-butanol. Zeewier zal pas na 2035 geschikt zijn voor productie van brandstoffen op industriële schaal, stelt van Hal: ‘Opschalen gebeurt steeds in stappen van een factor 10.’

In de Noordzee zijn vergunningen verleend voor 100 hectare aan experimentele zeewierteelt bij Den Helder en 10 hectare aan commerciële teelt.

In een rapport uit 2016 repten TNO en ECN van een opbrengstpotentieel van 35 ton droge stof per hectare. Dat lijkt enorm. De oogst van wintertarwe is zo’n 15 ton per hectare. Van Hal legt uit dat voor die 35 ton de oogst van een zomer en een wintercultuur bij elkaar opgeteld zijn. Zeewier heeft bovendien een uitzonderlijk efficiënte fotosynthese, voegt van Hal toe. ‘Daardoor groeit kelp zelfs onder 30 cm ijs of op grote diepte. Kelp kan in één groeiseizoen wel drie meter lang worden.’

Het zeewier processing lab wordt mede gefinancierd door het Europese MacroFuels project, dat met een budget van € 6 miljoen onder Horizon 2020 valt. Aan het bredere bioraffinage programma van ECN part of TNO werken zo’n 12 onderzoekers.