Hoogspanningsmast van kunststof zorgt voor lagere veldsterktes | Technisch Weekblad
Nieuws

Hoogspanningsmast van kunststof zorgt voor lagere veldsterktes

Bart Stam | vrijdag 27 mei 2005

Arnhem – Samen met netwerkbeheerder Tennet heeft Holland Railconsult een nieuwe hoogspanningstechniek gepresenteerd, die een lager magneetveld opwekt dan de huidige lijnen met stalen Donaumasten. Deze nieuwe Wintrack-technologie maakt gebruik van masten die grotendeels uit kunststof bestaan. Tevens is de technologie gebaseerd op een nieuw ophangingprincipe, waardoor de lijnen elkaars velden grotendeels neutraliseren.

Met de nieuwe hoogspanningsmasten willen Tennet en Holland Railconsult inspelen op de strengere wetgeving van Vrom voor elektromagnetische velden. De huidige adviesrichtlijn gaat uit van een stralingsniveau van 100 microtesla op de grond. Vrom wil terug naar een veldsterkte van 0,4 microtesla.

Dit betekent dat bij de huidige hoogspanningslijnen van 380 kV met stalen masten niet binnen 300 meter mag worden gebouwd. Bij de Wintrack zou dat slechts 75 meter zijn. In West-Nederland moeten de komenden diverse nieuw hoogspanningsverbindingen worden gebouwd als onderdeel van het project Randstad380.

De nieuwe masten zijn lager dan de bestaande masten. Wel zijn de investeringskosten van de Wintrack hoger, maar daar staat volgens de initiatiefnemers tegenover dat de kunststofconstructies minder onderhoud behoeven. Ook zou de nieuwe techniek goedkoper zijn dan een ondergrondse hoogspanningskabel.

In de tweede helft van dit jaar willen Tennet en Holland Railconsult de Wintrack testen. Als dit goed verloopt, moet in 2006 de bouw van een prototype plaatsvinden.