Hydro-installatie laat vissen ongehinderd passeren | Technisch Weekblad
Nieuws
Zalmen zwemmen tegen vistrap op

Hydro-installatie laat vissen ongehinderd passeren

Rijkert Knoppers | donderdag 6 augustus 2020
Energie, Milieu & Duurzaamheid

De onlangs opgeleverde waterkrachtcentrale in de Loisach rivier in de Duitse deelstaat Bavaria, ongeveer 65 km vanaf München, heeft een wereldwijde primeur: de hydro-installatie is zo ontworpen dat vissen ongehinderd kunnen passeren.

In het verleden hebben ontwerpers van waterkrachtcentrales al diverse oplossingen bedacht voor het probleem dat vissen door de sterke rivierstroming in de turbine terecht kunnen komen. Meestal gaat het dan om het installeren van vistrappen of vispassages rondom de stuwdam. Een van de problemen is echter dat niet altijd goed bekend is welke vistrap geschikt is voor welke vissoort, wat kan betekenen dat er meerdere modellen vistrappen noodzakelijk zijn.

De nieuwe, door de Technical University of Munich (TUM) ontworpen waterkrachtcentrale heeft een andere benadering. De twee turbines en generatoren zijn ondergebracht in een betonnen behuizing, die op de bodem van de rivier ligt, vlak voor de stuwdam. Het rivierwater stroomt hierbij niet rechtstreeks de turbines in, maar het opgestuwde rivierwater daalt via een rooster in de bovenkant van de behuizing naar beneden, drijft daar de turbines aan en stroomt vervolgens onderlangs de dam weer in de rivier.

Een kleinere hoeveelheid water stroomt horizontaal over de behuizing, waardoor vissen ongestoord de waterkrachtcentrale kunnen passeren. Het hoogteverschil tussen het waterniveau voor en na de dam is 2,5 m, het gezamenlijk vermogen van de twee turbines bedraagt 420 kW, de jaarlijkse opbrengst aan elektriciteit ligt naar verwachting op 2,4 GWh.

‘Aan de milieutechnische eisen voor nieuwe waterkrachtcentrales is in Duitsland en andere landen bijna onmogelijk te voldoen,’ verduidelijkt projectleider Peter Rutschmann van de TUM tegen het blad Hydro Review. ‘Als je het klimaat wil beschermen en ook de natuur in stand wilt houden moeten we technieken ontwerpen die in staat zijn om tussen deze twee doelstellingen te balanceren.’

Inmiddels heeft de Technische Universiteit diverse patenten verkregen voor dit ontwerp. Een spin-off bedrijf van TUM, Hydroshaft, voert het beheer van de installatie. Het bedrijf heeft inmiddels plannen om op 12 locaties in Duitsland een dergelijke centrale te gaan bouwen.