Belangrijke rol duikers bij aanleg Rottemerentunnel | Technisch Weekblad
Nieuws

Belangrijke rol duikers bij aanleg Rottemerentunnel

Zeven kilometer stalen damwanden, 7700 funderingspalen en 130.000 kuub onderwaterbeton. De aanleg van de Rottemerentunnel, bij de A16 net ten noorden van Rotterdam, is weer een bouwproject van de grote getallen.

De bouw van de Rottemerentunnel, in totaal 2235 meter lang, gebeurt in grofweg vijf stappen. Allereerst zijn de stalen damwanden aangebracht en de funderingspalen in de grond geboord. Daarna wordt de tunnel uitgegraven en de bouwkuip onder water gezet om te voorkomen dat door de druk van onderen de bodem open splijt.

Het hele tunneltracé is in 33 kleinere kuipen onderverdeeld. Per kuip wordt door duikers de bodem geëgaliseerd en wordt vanaf een ponton gewapend beton gestort. Als na 28 dagen het beton constructieve sterkte heeft, wordt het water weggepompt en kan begonnen worden met de bouw van de verdere tunnel. In moten van 25 meter worden de betonwanden en het dak gestort. In de laatste stap worden de damwanden verwijderd en de tunnel en omgeving groen ingericht.

‘Gewapend onderwaterbeton wordt niet vaak toegepast, zeker niet op deze grote schaal’,
vertelt projectmanager Arie Loef. ‘Een van de voordelen van gewapend onderwaterbeton is dat er veel minder funderingspalen nodig zijn. Alle palen hier zijn geboord, wat een tijdsintensieve klus is.’

Duikers zijn bij het werk onontbeerlijk. In ploegen van vier egaliseren zij de bodem van zand, slib en klei met een hogedrukspuit met 12 bar druk. Zicht is op dat moment zo’n 10 tot 15 cm. Zij bereiden daarna het vlechtwerk voor en controleren onder water of het gestorte beton de juiste dikte heeft en voldoende vloeit. Er zijn op dit moment 35 duikers werkzaam, op het hoogtepunt zullen dat er 90 zijn.

De eerste van de 33 bouwkuipen is eind mei gestort, een kuip van 100 meter lang. ‘Daar zijn we 30 uur volcontinu mee bezig geweest in shifts van 8 uur. De duikleider staat bovenop het ponton en houdt de duikers in de gaten’, zegt Loef. Het onderwaterbeton is ongeveer 1,2 meter dik. Voor alleen deze kuip betekent dat 4100 kuub beton, goed voor 350 betonmixers. Volgend jaar september zal de tunnelconstructie naar verwachting gereed zijn.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!